Främlingspass regler och informationLäs fler nyheter

Om du inte har något pass, och dina chanser att få ett är minimal kan du i vissa fall få ett främlingspass. Det är Migrationsverket som ger ut främlingspass.

För att du ska kunna få ett främlingspass ska du exempelvis ha ett skyddsskäl gentemot myndigheter i ditt tidigare hemland, vilket innebär att du inte kan ansöka om ett pass eller vända dig till ditt hemland. Vid hedersproblem, naturkatastrofer eller det allmänna säkerhetsläget i ditt hemland ska du kontakta myndigheter i ditt hemland.

Om du har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl kommer Migrationsverket att grunda sin bedömning på informationen som har framkommit om dig i ditt asylbeslut. Där efter sker en individuell bedömning om du kan få ett främlingspass. Om det är väldigt svårt, komplicerat eller dyrt för dig att skaffa ett pass från ditt hemland utgör inga skäl för dig att få ett främlingspass.

Främlingspass ansökan

Om du ska ansöka om ett främlingspass ska du fylla i en blankett ”Ansökan om främlingspass, nummer 190011”. Blanketten ska du personligen lämna över till Migrationsverkets och någon av deras tillståndsenheter. Du måste boka en tid för att lämna in din ansökan. Besöket är personligt och gäller bara för dig.

Främlingspass kostnad

Ett främlingspass kostar 750 kr. Ett provisoriskt främlingspass kostar 500 kr. Ett resedokument kostar 350 kr.

Främlingspass regler

Om du har en handling och som går att resa med och som är likvärdigt ett pass kan du inte få ett främlingspass.

Främlingspass eller resedokument

För att du ska kunna få ett resedokument ska du vara en erkänd flykting enligt Genèvekonvention från 1951 eller vara statslös och uppfylla kraven i New Yorkkonvention från 1954.

Om du ska ansöka om resedokument kan du läsa mer om det här.

Främlingspass boka tid

Om du ska boka tid för en ansökan om främlingspass kan du göra det här.

Främlingspass väntetid

Aktuella väntetider för ett främlingspass varierar. Du kan läsa mer om handläggningstiden på Migrationsverkets webbplats. Beslutet om främlingspass kan ta längre tid om du behöver komplettera din ansökan.

Läs mer om väntetid för främlingspass här.

Främlingspass vilka länder kan man resa med

Det svenska främlingspasset uppfyller alla EU:s krav på pass och går därmed att använda för resor till alla länder. Kontakta alla landets ambassad för det landet du ska resa till om du exempelvis skulle behöva visum.

Om du inte har kunnat styrka din identitet kommer detta att stå angivet i ditt främlingspass, vilket innebär att det kan bli svårare för dig att resa till vissa länder.

Om du har fått uppehållstillstånd på grund av ett skyddsskäl kommer detta att stå angivet i ditt främlingspass, vilket innebär att du inte kan resa till det landet du har flytt ifrån, vilket oftast är ditt hemland.

Främlingspass utlänningslagen

Vill du läsa mer om utlänningslagen kan du göra det här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram
Dela på email

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider