Fullmakt att använda bilen utomlands

info@utrikesgruppen.se

En fullmakt att använda en bil utomlands är ett dokument som ger tillstånd till en person att köra en bil i ett annat land. Det här dokumentet är viktigt av flera olika orsaker.

Fullmakten för att använda bilen utomlands bekräftar att personen ska använda bilen får göra det. Myndigheter och gränskontroller kan utföra kontroller. Det är därför starkt rekommenderat att förarare har med sig en fullmakt när man kör en bil utomlands som inte tillhör förararen själv.

Du skaffar juridiskt korrekt fullmakt att använda bilen utomlands här.

För att en fullmakt att använda en bil utomlands ska vara giltig, finns det vissa krav som vanligtvis måste uppfyllas:

  1. Fullmakten ska vara tydligt formulerad och innehålla information om fordonet och om både den som ger fullmakten (ägaren) och den som får fullmakten (föraren).
  2. Fullmakten måste undertecknas av både ägaren av bilen och den som ska köra den.
  3. Fullmakten ska tydligt visa om det finns en giltighetstid eller ett tillsvidare datum.
  4. Vissa länder kräver att fullmakten noteras eller legaliseras av en auktoriserad notarie för att vara giltig.

Följ reglerna i landet

Tänk på att det ligger på ditt ansvar att följa landets regler om fullmakt för att använda bilen utomlands. Att följa reglerna om fullmakt säkerstället en trygg körning utomlands.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök