Fullmakt på spanska / Fullmakt nie-nummer

info@utrikesgruppen.seBeställ fullmakt på spanska

Information till dig som behöver en fullmakt i det spanska språket. Genom en fullmakt beviljar fullmaktsgivaren, den som lämnar fullmakten, fullmaktstagaren, den som får fullmakten, rätten att företräda fullmaktsgivaren.

Om du behöver uträtta ett ärende i Spanien men inte kan göra det själva, kan du behöva lämna en fullmakt till en person som du vill hanterar ditt ärende. Utrikesgruppen hjälper dig med att 

Behöver du ett ärende uträttat i Spanien och inte kan göra det själv, då kan du lämna en fullmakt till utsedd person. Oftast behövs denna vara speciellt utformad – kontakta oss för mer information. Vi hjälper dig även med att framställa en fullmakt som görs i det spanska språket.

En fullmakt kan behövas när någon ska agera på uppdrag av en annan person och måste var skriftlig. Utrikesgruppens fullmakt på spanska innehåller två vittnes signaturer för att öka trovärdigheten i fullmakten.

En fullmakt innehåller information om parterna, det vill säga fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren. Både privatpersoner och företag kan beställa en fullmakt på spanska. Syftet med fullmakten anges i fullmakten och översätts sedan till det spanska språket.

Oftast behövs ingen Apostille på fullmakter men om det skulle krävas kan du kontrollera detta med den person, företag eller myndighet som behöver fullmakten. Ibland kan det dock behövas en stämpel och en underskrift av Notarius Publicus, vilket innebär att handlingarna bestyrks. Du kan behöva använda dig av en Notarius Publicus som förstår det spanska språket.

Oftast kan du även vända dig till den spanska ambassaden för att få handlingarna bestyrkta av notarietjänst personal.

Poder Notarial – fullmakt spanska

I Spanien kallas en fullmakt ”Poder Notarial” och är ett dokument där fullmaktsgivaren utser en annan person (fullmaktstagaren) att representera fullmaktsgivaren i ärenden, exempelvis affärer eller annat viktigt.

Fullmakt nie-nummer

En fullmakt på spanska kan vara särskilt användbar om du exempelvis inte befinner dig i Spanien och måste ha någon som representerar dig. En fullmakt på spanska kan exempelvis användas för att: beställa fullmakt nie-nummer, agera för någons räkning, i vilka ärenden det än gäller. Du väljer själv vem som ska vara din representant. 

En spansk fullmakt kan vara i den omfattning du själv väljer, vilket innebär att du i beställningen bestämmer själv vad fullmakten ska användas till och dess syfte. 

Klicka här för att beställa ”fullmakt på spanska”.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök