Gammaglobulin vad är det och så stärker du immunförsvaret

info@utrikesgruppen.se

Information om Gammaglobulin
Gammaglobulin, gamma-globulin är proteiner som finns i människans kropp i blodet. Dessa proteiner är ett viktigt skydd och spelar stor roll för ditt immunförsvar. Gammaglobuliner är vad vi kallar antikroppar och genererar starkare immunförsvar. Gammaglobulin ges sällan för att skydda mot hepatit A, utan vaccination mot hepatit A är det som rekommenderas idag.

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA TID FÖR VACCINATION

Om du har för låga nivåer av vissa typer av antikroppar kan det leda till immunbristsjukdomar. Behandling finns genom att du fyller på med antikroppar så att du stärker ditt immunförsvar. Gammaglobulin ges normalt sätt för att förstärka dig som patient och din immunitet mot sjukdom.

Gammaglobulinbehandling ges genom injektion för att tillföra färdiga antikroppar, fram till idag görs det mot Hepatit A. Gammaglobulinet stärker skyddet mot Hepatit A dock upp till 8 veckor. Den korta tiden för skyddet gör att det alltid är bättre att vaccinera sig ordentligt mot Hepatit A, vilket ger ett längre skydd än dessa antikroppar.

Stärka immunförsvaret gammaglobulin

Det är alltid bra att stärka sitt immunförsvar. Tillsammans med goda antikroppar och vaccin kan du äta varierad och hälsosam. Fysisk aktivitet är också väldigt viktigt, träna och rör på dig varje dag. Vid fysisk aktivitet minskar du risken för inflammation i din kropp. God sömn oh vila är också många plus för ditt välmående.

Gammaglobulin brist

Immunbrist kan vara en plåga för många människor. En del klarar att leva med smärtor medan andra får det jobbigare. Genom att ersätta förlust av proteiner och sämre immunförsvar kan infektionerna till stor del förebyggas och patienten leva normalt liv.

IgA-brist på immunförsvaret är vanligt förekommande i Sverige. Denna brist drabbar cirka en av sexhundra svenskar. När en personer har brister i immunförsvaret leder det till infektionsrisker, detta i en patients luftvägar samt även i magtarmkanalen.

Läs mer om Lennart Hammarströms forskning här.

Vaccination mot Hepatit A rekommenderas istället

Det är fortfarande fullt möjligt att stärka sitt immunförsvar med Gammaglobulin men idag ges det mer sällan mot Hepatit A. Ska du skydda dig mot Hepatit A rekommenderas vaccination mot sjukdomen istället. Det är mer vanligt att vaccinera sig mot Hepatit A än att använda Gammaglobulin mot sjukdomen.

Gammaglobulin mot förkylning

En del människor får lättare förkylning än andra, vissa blir det flera gånger per år. Det kan vara ärftlig och även innebära att du har ett nedsatt immunförsvar. Ofta återkommande infektioner / förkylningar kan vara primär immunbrist.

Gammaglobulin biverkningar

Biverkningar som förekommer vid injektion av gammaglobulin är smärta kring området för injektion samt huvudvärk och feber. Gammaglobulin injiceras högre upp på skinkan.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök