Gästförsäkring för utländska medborgare beställer du här

info@utrikesgruppen.se

Information om gästförsäkring
Utländska gäster på besök i Sverige ska ha en gästförsäkring som är en sjukförsäkring. Gästförsäkringen täcker sjukvårdskostnader om gästen skulle bli akut sjuk eller vara med om en olycka. Det är krav på gästförsäkring för att få resa in i Sverige. Läs mer om vad som gäller.

Medborgare utanför EU har krav på gästförsäkring för att få visum eller uppehållstillstånd i Sverige. En giltig gästförsäkring måste skaffas innan inresa i Sverige. Om gästförsäkring inte har inskaffats kommer personen nekas att visum och uppehållstillstånd.

En gästförsäkring är en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjukvård upp till 30 000 euro. Kostnaderna täcks vid olycka eller sjukdom samt om gästen behöver hemtransport på grund av medicinska skäl, olycka eller dödsfall.

Krav på gästförsäkring gäller:

  • För att få visum för att besöka släkt och vänner
  • För att få ett visum för affärs- eller konferensbesök
  • För att få ett visum för turistbesök
  • För att få ett visum för medicinsk behandling
  • För att få ett visum för att besöka Sverige i religiöst syfte
  • För att få ett visum för studier, forskning eller som utbytesdoktorand
  • För att få ett visum för volontärarbete eller praktik
Så beställer du gästförsäkring

En gästförsäkring beställer du här. När du beställer gästförsäkringen ska du klicka på besöksförsäkring. Fyll i alla uppgifter om gästen, datum för resan i Sverige och dig själv som försäkringstagare. Därefter tecknas försäkringen online.

Lista på krav på gästförsäkring

Kom ihåg att det är du som stadigvarande bor i Sverige som måste köpa gästförsäkringen åt gästen i Sverige. Gästförsäkringen ska alltid betalas och tecknas innan visumansökan.

Du kan läsa i tabellen i varje lands-information med krav och rekommendationer på gästförsäkringen för inresa i Sverige.

Europaparlamentets förordning (EU) 2009/810

En gästförsäkring är en medicinsk försäkring. Denna medicinska reseförsäkring är obligatorisk för att kunna få ett Schengenvisum, enligt Europaparlamentets förordning (EU) 2009/810. Det är på ditt ansvar att styrka att du är en gästförsäkring eller medicinsk försäkring vid ansökningstillfället för visum. Du kan styrka detta genom att köpa en gästförsäkring.

Viktiga länkar om gästförsäkring

>En giltig gästförsäkring är obligatorisk vid visumansökan
>Krav på gästförsäkring för utländska medborgare på besök i Sverige

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök