Gåvobrev mall på engelska – ladda ner här

info@utrikesgruppen.se

Här finns information om gåvobrev i det engelska språket som utfärdas av officiella Utrikesgruppen. När du behöver ett korrekt utfärdat gåvobrev på engelska kan du skaffa det online på webbplatsen. Ett gåvobrev används för att styrka att någon har gett överlämnat en gåva. Det är en viktig handling som ofta krävs av myndigheter, banker och andra organisationer.

Ladda ner gåvobrev mall på engelska här.

Ett gåvobrev är giltigt för alla sorters gåvor. Exempel på gåvor kan vara pengar, värdepapper eller andra fysiska produkter och fastigheter. Gåvorna kan vara ekonomiskt värdefulla men även sentimentalt dyrbara. Utan gåvobrev räknas vanligtvis gåvan av från arvet i framtiden.

När du skaffar ett gåvobrev minimerar du riskerna för framtida juridiska tvister i exempelvis domstol samt tvister mot myndighet. Du skapar också extra trygghet för mottagaren av gåvan när gåvan ska göras till enskild egendom, vilket innebär mottagaren får behålla gåvan vid en eventuell skilsmässa. Vidare kan gåvobrevet reglera att gåvan inte ska vara förskott på arv.

Så skaffar du gåvobrev på engelska

Beställ ett korrekt gåvobrev på engelska i några enkla steg.

 1. Börja med att klicka dig vidare till Utrikesgruppens gåvobrev här
 2. Fyll i alla nödvändiga uppgifter
 3. Betala avgiften
 4. Ta emot gåvobrevet online
Om du inte skriver ett gåvobrev

Om du inte skriver ett gåvobrev ska gåvans värden vanligtvis räknas av från arvet i framtiden. Det kan betyda förluster för dig. Kontrollera därför noggrant och skriv ett gåvobrev för ditt och andra bästa.

Det finns även andra gåvor som är viktiga att dokumentera i bevishänseende. Du kan komma att behöva bevisa vad du har fått i gåva och av vem. Det kan vara banker och myndigheter som kan kräva att du visar upp ett gåvobrev.

Gåvobrev mall på engelska är giltigt i Sverige och utomlands

När en gåva sker mellan två personer som är bosatta i Sverige eller i olika länder är gåvobrevet viktigt ur flera juridiska hänseenden. Bland annat minimeras riskerna för internationella rättsliga tvister.

När du skaffar ett gåvobrev på engelska har gåvobrevet ett större användningsområde. Detta innebär att flera myndigheter och organisationer kan avläsa gåvobrevet. Ett gåvobrev på engelska är även giltigt i Sverige och i andra länder.

Vem kan kräva gåvobrev på engelska?
 • Myndigheter
 • Organisationer
 • Företag
 • Banker
 • Ambassader
 • Utländska myndigheter
 • Domstol
 • Arvstvist
 • Skilsmässa
 • Andra juridiska instanser
 • Som bevismaterial

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök