Beställ internationellt gåvobrev på engelska

Information om internationellt gåvobrev på engelska

Ett gåvobrev är ett dokument som används när en person vill ge bort något. När man skriver ett gåvobrev är syftet att bevisa att en gåva har överlämnats.

Olika länder har olika lagar där vissa gåvor måste innehålla ett gåvobrev. I Sverige måste du exempelvis ta fram ett gåvobrev om får en fastighet i gåva.

Vad ska ett internationellt gåvobrev innehålla?

För att ett gåvobrev ska vara juridiskt korrekt ska det som minst innehålla följande:

 • Namn på givaren av gåvan
 • Namn på mottagaren av gåvan
 • Egendomen som ges bort ska vara noggrant beskriven
 • Förklaring till varför gåvan ges bort
 • Villkor för överlåtelse av gåvan (om sådana finns)
 • Underskrift av både givaren och mottagaren av gåvan
 • Ort och datum
 • Gåvobrevet besällt i det engelska språket
Så beställer du ett internationellt gåvobrev

När du beställer ett internationellt gåvobrev på engelska ska du fylla i samtliga uppgifter i beställningen. Du anger namn på givaren och mottagaren. Ange vilken egendom gåvan är samt förklaring till varför ges. Där efter får du handlingen som givaren och mottagaren sedan ska skriva ut och skriva under.

Om det finns villkor för gåvan kan du ange det i beställningen av gåvobrevet.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar gällande gåvobrev som utfärdas på engelska kan du kontakta oss genom att skriva till kundtjänsten: info@utrikesgruppen.se

Vem kan kräva gåvobrev?
 • Myndigheter
 • Organisationer
 • Företag
 • Banker
 • Ambassader
 • Utländska myndigheter
 • Domstol
 • Arvstvist
 • Skilsmässa
 • Andra juridiska instanser
 • Du själv som bevismaterial
Ett gåvobrev minskar risken för framtida tvister

Genom att upprätta ett gåvobrev minskas risken att undvika komplicerade rättsliga tvister. Sker gåvan mellan två personer bosatta i olika länder minskas risken för internationella rättsliga tvister.

Från svenska till engelska

I beställningen anger du samtliga uppgifter på svenska, därefter översätts samtliga delar av innehållet i gåvobrevet till engelska. Är det en mer komplex juridisk engelska som ska framställas används duktiga översättare.

Beställ gåvobrev snabbt och säkert på engelska när du behöver det.

 

Sök