Gränskontroll vid organiserade skolresor och liknande resor

info@utrikesgruppen.se

Här kan du få information om reglerna för minderåriga som reser med skolklassen och liknande samt vilka bestämmelser som tillämpas vid gränskontroller.

Minderåriga som reser med skolklasser, idrottsklubbar, föreningar eller liknande grupper, där en klasslärare eller annan ansvarig vuxen person är medföljande resenär, kan rätten till inresa bedömas genom att den vuxne visar att medlemmarna har ett inresegodkännande från vårdnadshavarna.

Godkännandet från varje medlems vårdnadshavare kan dokumenteras i ett medgivande som intygar att gruppens medlemmar har fått tillstånd av sina vårdnadshavare att genomföra resan.

Listan på medgivande ska bland annat innehålla:

  • minderårigas personuppgifter
  • vårdnadshavares personuppgifter
  • godkännande av vårdnadshavare
  • vårdnadshavare ska styrka att den medföljande vuxne är ansvarig
  • uppgifter om skolan/klubb/förening och resan
  • avsikten med resan och resans längd
  • typ av boende och adress

Ovanstående information gäller för minderåriga som är medborgare i något av de nordiska länderna eller EES-medborgare och är bosatta i något av dessa länder.

Gränskontroll syftar till att förebygga brottslighet

Myndigheter och poliser i olika länder har som uppdrag att skydda barn genom att förebygga och förhindra brottslig verksamhet, såsom människohandel eller otillåtna resor utan vårdnadshavares tillstånd (egenmäktighet med barn). Vid kontroller kan ytterligare åtgärder vidtas, såsom att undersöka, ställa fler frågor eller genomföra sökningar i datasystem, för att försäkra sig om att allt är korrekt, oavsett om barnen reser ensamma eller i sällskap med vuxna.

Kraven för barn som reser utan vårdnadshavare eller tillsammans med endast en vårdnadshavare kan variera mellan länder. I allmänhet krävs det alltid ett intyg. Tänk på att det alltid är på resenärens ansvar att kontrollera inresereglerna.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök