Gula febern Kenya – mycket stark rekommendation på vaccination

info@utrikesgruppen.se

Reseinformation vid resa till Kenya
Om du smittas av gula febern kan sjukdomen leda till dödsfall. Gula febern är en mycket allvarlig sjukdom som sprids via myggor. Om du smittas riskerar du att utveckla allvarlig sjukdom. Vanliga symtom är feber och muskelvärk. Du kan även få blodblandade diarréer, leverinflammation och kräkningar.

Gula febern har en hög dödlighet och finns i tropiska Afrika, Sydamerika och Centralamerika. Vid smitta utvecklas symtom efter 3-6 dagar och du kan då uppleva kraftig feber tillsammans med muskelvärk. Om du får feber och muskelvärk samtidigt, och befinner dig i ett område där gula febern är aktiv – då ska du uppsöka akut vård. Detta är tecken på att du kan ha smittats av gula febern.

Det går att förhindra gula febern genom att ta vaccin. 95 procent av de vaccinerade mot gula febern är skyddade mot sjukdomen. Inkubationstiden är vanligtvis från tre till sex dagar och som längst en hel vecka. Inkubationstiden betyder från att du blir stucken eller biten av en mygga som är infekterad tills att du sedan blir sjuk. Sjukdomen förebyggas genom vaccination och genom att minska risken för myggbett.

Det finns länder som har krav på vaccination mot gula febern innan du tillåts resa in i landet, detta gäller specifikt när du reser från högriskområden, det vill säga från områden där sjukdomen är vanligt förekommande. Krav på vaccination mot gula febern syftar särskilt till att skydda landet från ökad omfattning av viruset, och inte dig som resenär.

Rekommendationer gula febern Kenya

Om du reser från ett område där gula febern finns är det obligatoriskt att du är vaccinerad mot gula febern vid inresa till Kenya. Det är alltid på ditt ansvar att kontrollera landets inreseregler.

Uppgifter från Utrikesdepartementet anger att myndigheter i Kenya har bekräftat ett pågående utbrott av gula febern i landet. Det avser området Isiolo County. Vaccination mot gula febern rekommenderas till alla som åker till Kenya, specifikt till personer som ska besöka landets östliga området.

Om du planerar eller ska resa till ett tropisk område i Afrika eller till ett land i Sydamerika och viss del Centralamerika (under viss tid efter rekommendation från Centralamerikanska myndigheter) bör du vaccinera dig. Detta oavsett om landets myndigheter kräver det eller inte. Rekommendationen gäller även till en del storstäder i Sydamerika.

Läs mer om gula febern här

Boka tid för vaccination här

Utrikesgruppens webbplats

1177.se Vårdguiden

Yellow fever (who.int) (på engelska)

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök