Här beställer du läkarintyg för sjöfolk – krav på hälsodeklaration sjöfolk

Beställ läkarintyg för sjöfolk – krav på att genomgå en hälsodeklaration

Boka tid genom att klicka här.

Alla som arbetar till sjöss måste ha ett läkarintyg. Det internationella regelverket har som krav att du beställer ett läkarintyg för sjöfolk. Du måste alltid ha med dig ditt giltiga läkarintyg som sjöman när du mönstrar. Här nedan kan du läsa vad som gäller och hur du beställer ett läkarintyg.

Du behöver tänka på vissa krav som gäller. Vid flera olika situationer behöver du som sjöman visa upp ett läkarintyg för sjöfolk. Bland annat ska du som ska påbörja en viss utbildning kunna visa upp ett läkarintyg för sjöfolk. Det är ett inträdeskrav för vissa utbildningar. Det är också obligatoriskt att visa upp ett färskt intyg som inte ska vara gammalt.

När du ansöker om behörighet för fartygsbefäl eller maskinbefäl hos Transportstyrelsen ska du också kunna visa att krav på syn och hörsel är uppfyllda enligt reglerna. Kraven gäller även när du ansöker om specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS.

Kom ihåg att alla besättningsmedlemmar som är på båtar eller fartyg och som används i yrkesmässig trafik, vilka är från 6 meter längd eller mer – ska ha ett läkarintyg för sjöfolk. I nästa steg berättar vi hur en läkarundersökning ska gå till.

En läkarundersökning enligt föreskrifter

För att kunna genomgå en hälsoundersökning för sjöfolk ska du göra det hos en läkare som är ansluten till sjöläkarwebben och som utfärdar intyg enligt STCW Manila (även kallat Manila intyg). Inför ditt besök ska du ta med dig id handling, eventuella glasögon, lista på vilka läkemedel du använder och eventuella handlingar som ska fyllas i av behörig läkare.

Vid undersökning kontrolleras din hälsa. Läkaren genomför en genomgående hälsoundersökning för att säkerställa att du uppfyller samtliga hälsokrav enligt föreskrifter. Läkarintyget ska signeras och eventuellt stämplas enligt internationella regler. Detta hjälper behörig läkare dig med.

När alla krav enligt direktiv för utfärdande av läkarintyg har uppfyllts utfärdar läkaren intyget i Sjöläkarwebben. Det skickas digitalt och automatiskt till dig.

Efter besöket hos läkaren får du med dig ett läkarintyg som är uppdelat i 8 avsnitt och på tre sidor.

Följande information ska finnas med:

 • A – Sjömannens uppgifter
 • B – Synundersökning
 • C – Hörselundersökning
 • D – Hälsobedömning
 • E – Övriga upplysningar
 • F – Läkarens uppgifter
 • G – Underskrifter
 • H – Allmän information
Läkarintyg för sjöfolk i Stockholm och övrig information

Om du befinner dig i Stockholm kan du besöka en behörig läkare enligt listan här. Pris för läkarintyget varierar och du kan kontrollera avgifterna hos behörig läkare.

Läkarintyg för sjöfolk giltighetstid

Det finns olika giltighetstider för läkarintyg för sjöfolk vid tjänstgöring som anges här nedan:

 • Giltighetstiden är 1 år om sjömannen är under 18 år
 • Giltighetstiden är 2 år om läkarintyget gäller för obegränsad eller begränsad fart
 • Giltighetstiden är 4 år om läkarintyget gäller för inre fart eller för fiskare
 • Giltighetstiden kan anges till kortare tid än föreskrivet om läkaren anger det och då gäller läkarens giltighetstid
 • För sjömän på fartyg som uteslutande används i inre fart får läkarundersökningen i dagsläget begränsas till syn- och hörselförmåga
 • Vid ansökan om eller förnyelse av en behörighet för inre fart, krävs det ett läkarintyg som inte är äldre än två år vid ansökningstillfället och visar att gällande syn- och hörselkrav är uppfyllda

#läkarintyg för sjöfolk pris
#läkarintyg för sjöfolk blankett
#läkarintyg för sjöfolk synkrav
#läkarintyg för sjöfolk umeå
#läkarintyg för sjöfolk giltighetstid
#läkarintyg för sjöfolk diabetes
#hälsodeklaration sjöfolk

Viktiga länkar

> Information från Transportstyrelsen
> Beställ läkarintyg för sjöfolk här

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier