Har ditt barn blivit bortförd?

Bortförda barn

Om ditt barn har förts bort kan du ibland få hjälp av Utrikesgruppen som erbjuder en privat lösning. Åtgärderna innebär att Utrikesgruppen hjälper till med att försöka återföra barnet.

Åtgärder

Ibland kan du behöva ta ditt ärende till en domstol som behöver gå igenom allt. Hela domstolsprocessen kan ta lång tid och innebär även kostnader för sökanden.

Utrikesgruppen använder bland annat frivilliga lösningar som åtgärder för att hjälpa till med att försöka återföra barnet. Det kan innebära att vi reser till destinationen med fullt stöd och krishantering.

Kontakta oss

Om ditt barn har förts bort och du behöver hjälp, då kan du kontakta oss.

Skriv till: info@utrikesgruppen.se

Om du kontaktar Utrikesgruppen och vill ha hjälp med att återföra barnet behöver du vara medveten om att det innebär kostnader för dig när vi påbörjar ärendet.

När barn först bort

Den ökade rörligheten över landsgränserna har medfört att komplicerade vårdnadstvister över landsgränserna har ökat. Ibland går det så långt att ett barn förs bort eller hålls kvar i ett land mot förälderns vilja.

Om ett barn har först bort kan Utrikesgruppen ibland hjälpa till.

Om ditt barn har först bort är det viktigt att du berätta vad som har hänt.

Oavsett var i världen ditt barn hålls kvar kan du kontakta Utrikesgruppen som ibland kan hjälpa till.

Om du kontaktar Utrikesgruppen och vill ha hjälp med att återföra barnet behöver du vara medveten om att det innebär kostnader för dig.

Kostnaderna kan vara olika beroende omfattningen i ärendet.

Eller sök i specifika huvudkategorier