Här finns information om röd diesel (eldningsolja)

Vad är röd diesel och var kan du handla bränslet?

Röd diesel eller eldningsolja är en oskattad färgad diesel. För svenskar är denna röda diesel mest känd att komma från Finland där den kallas ”Polto” men den finns på flera platser. Den röda dieseln är idag anpassad för moderna motorer som finns på marknaden idag. Det innebär att den används för fordon, traktorer, villor mm.

Diesel är eldningsolja och delas in i sju olika klasser. Den vanligaste formen av eldningsolja som säljs på marknaden är samma diesel som säljs på bensinmackarna men tillsatta färger för att tydliggöra att dieseln inte är beskattad. Det är alltså inte frågan om en diesel som inte är brukbar för vissa fordon.

Röd diesel och eldningsolja är samma sak. Du som använder diesel behöver i vissa fall inte betala skatt om du för in röd diesel för privat användning från ett annat land i EU. Du behöver exempelvis betala punktskatt för eldningsoljan om du ska transportera dieseln på annat sätt än i tankbilen. Du behöver betala punktskatt om du ska transportera eldningsolja till Sverige för försäljning till annan aktör.

Röd diesel används av många industrier inom terrängfordon, generatorer och maskiner. Det är praktiskt taget samma bränsle som vanlig diesel förutom att ett rött färgämne läggs till för att identifiera olaglig användning. Det finns strikt lagstiftning som omger dess användning.

Varför färgar man dieseln röd?

Många länder har infört denna metod för att tydliggöra att det är en diesel som inte har varit föremål för skatter som bensin eller vanlig dieselbränsle. Man gör så här för att kunna identifiera att den röda dieseln används för att visst ändamål, oftast för jordbruk. Olika lagar kan skilja sig beroende på land men vanligtvis anger rött färgad diesel en användning för utomhus, jordbruk, som värmeolja och är därför inte föremål för skatter som vanligt bränsle.

Oftast förbjudet att ha eldningsolja i bränsletanken

Kom ihåg att det oftast är förbjudet att ha så kallad röd diesel / eldningsolja i bränsletanken men det finns undantag. Om du eventuellt har fyllt på eldningsolja i ett EU-land där det enligt lag är tillåtet ha köra med röd diesel i bränsletanken blir det per automatik även tillåtet i Sverige när du kör.

Det är olagligt att tanka eldningsolja i en bränsletank på motorfordon eller i en medtagen reservtankdunk. Om du påträffas med en röd diesel i din bränsletank eller om du har tagit med en reservtankdunk kommer skatteverket att utfärda en skattetillägg mot dig. Skatteavgiften för att olovligen kört med eller tankat röd diesel är 10.000 SEK för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Andra fordon som kommer att debiteras efter den totala skattevikten.

Tullverket inspekterar

Enligt lag har Tullverket rätt att på den svenska gränsen utföra kontroller på transporter. Tullverket kan alltså inspektera fordon för att kontrollera närmare om dessa körs med röd diesel.

Röd diesel pris 2021

Priset på röd diesel varierar så som vanligt bränsle gör. Men eftersom att röd diesel är undantagen från skatt är den alltid billigare än vanligt diesel.

År 2021 i skrivande stund har rött diesel priser på:

Finland – 11.19 SEK
Storbritannien – 7.04 SEK
Norge – 10.80 SEK (I Norge kallas det Anleggsdiesel)

Observera att priserna ändras över tid.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier