Hur länge får barn flyga gratis

info@utrikesgruppen.se

Här finns information om vad som gäller när barn under två år ska flyga. Ofta får barn som är under två år resa gratis eller till kraftigt rabatterade priser. Det finns några aspekter som avgör om biljetten är gratis eller om du måste betala en så kallad spädbarnsavgift.

Barn under två år klassificeras som spädbarn, och många flygbolag tillåter att barnet reser helt gratis om de flyger i ditt knä. I andra fall kan vissa flygbolag ta ut en spädbarnsavgift även om de flyger i ditt knä. Oftast får barn under två år flyga gratis när det är inrikesflyg. Ska du barnet flyga till andra länder kan en spädbarnsavgift läggas på.

Kom ihåg att en del flygbolag kräver att barnet är under två år på dagen för resan och att barnet också är under två år vid returresan för att biljetten inte ska kosta mer. För att undvika problem eller osäkerhet kring barnets ålder kan du ha med dig dokument som styrker barnets ålder, exempelvis ett pass eller födelsebevis.

Viktigt att notera gällande spädbarnsavgiften vissa flygbolag tar ut. Priser på flygbiljetter säljs efter efterfrågan, det betyder att om efterfrågan är stark kommer flygbiljetterna bli dyrare. Är det låg efterfrågan på flygbiljetter kommer priset att sjunka. Nästan samtliga flygbolag har en standardavgift för spädbarn och den avgiften går varken upp eller ned baserat på efterfrågan. Det betyder att om det är låg efterfrågan på flygbiljetter kan en vuxenbiljett vid vissa tillfällen bli billigare än spädbarnsavgiften som aldrig ändras. Det kan därför vara bra att du kontrollerar priserna innan du bokar. Detta appliceras ofta hos lågprisbolagen.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök