Hur länge får man vara utomlands som svensk medborgare

info@utrikesgruppen.se

Som svensk medborgare finns det ingen tidsgräns för hur länge du kan vara utomlands. Ditt svenska medborgarskap påverkas inte av hur länge du vistas utomlands. Dock finns det andra faktorer att överväga om du planerar att spendera en längre tid utomlands, såsom:

  1. Försäkringar: Se till att du har en giltig sjukförsäkring som täcker dig under hela din vistelse utomlands. EU-medborgare kan använda det europeiska sjukförsäkringskortet inom EU, men det täcker inte alla kostnader eller vistelser utanför EU.
  2. Skatterättigheter och skyldigheter: Om du bor utomlands längre perioder kan det påverka din skatteskyldighet i Sverige och i vistelselandet. Det är viktigt att du sätter dig in i reglerna för att undvika dubbelbeskattning.
  3. Folkbokföring: Om du planerar att vara utomlands en längre period, bör du anmäla utflyttning till Skatteverket. Att vara utflyttad från Sverige kan påverka din rätt till vissa sociala förmåner och tjänster.
  4. Pass och nationellt ID-kort: Kontrollera giltighetstiden för ditt pass och nationella ID-kort. Se till att de är giltiga under hela din planerade vistelse utomlands.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök