Hur vet man om man har dubbelt medborgarskap

info@utrikesgruppen.se

Dubbelt medborgarskap innebär att man är medborgare i mer än ett land. Ibland är det oklart om man har medborgarskap i ett annat land. För att få klarhet i detta kan man kontakta myndigheterna i det aktuella landet för att göra en undersökning.

Ett medborgarskap är ett förhållande i rättslig väg som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare). Detta genom födelsen eller efter en anmälan om medborgaskap.

Sverige tillåter medborgare i Sverige att också ha andra medborgarskap. Om du är medborgare i Sverige så betyder det inte att Sverige alltid vet om du skulle vara medborgare i ett annat land. Detta måste du ta reda på själv.

Fördelaktig med flera pass

Om du är medborgare i fler länder än Sverige kan du få flera fördelar. Bland annat kan det underlätta vid resor där du inte behöver visa så mycket dokument när du ska resa till det ena eller det andra landet.

Fördelar med dubbelt medborgarskap är du får fler möjligheter att arbeta i flera länder. Du får också ta del av sociala förmåner i fler än ett land. Du kan äga, ärva och enklare förvärva egendom. Du har det också lättare att starta verksamheter i landet. Finns du redan i ett system som medborgare blir också samhällets system enklare för dig att ta del av. Mindre dokumentation och enklare processer. Exempelvis, öppna bankkonto m.m.

Är du medborgare i ett annat land har du oftast också rätt att rösta och kandidera i val.

Ta reda på om du är medborgare i annat land

Vill du ta reda på om du är medborgare i ett annat land och därmed har rätt att ansöka om ett pass? Exempelvis kan du vara medborgare i ett land utan att veta om det, om du föddes i ett annat land, om någon av dina föräldrar föddes i ett annat land eller vid andra lagar och regler som gäller i landet.

Enklaste sättet att kontrollera om du har annat medborgskap:

  • kontakta den närmaste ambassaden för det aktuella landet
  • ambassaden kommer ställa frågor
  • du kommer behöva inkomma med dokumentation

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök