Utrikesgruppen

← Tjänster

Utrikesgruppen

Tjänster

Inbjudan till Sverige

Så bjuder du in någon till Sverige
Här finns information om hur du bjuder in någon till Sverige. Den du bjuder in till Sverige kan vara familj, släkt eller vänner. Det finns vissa regler som gäller för att få visum till Sverige. Bland annat måste du bjuda in personen vilket alltid ska göras via en blankett. Du kan bjuda in en person online via länken nedan.

Klicka här för att bjuda in någon till Sverige.

Den person som ska besöka dig ska använda inbjudan blankett från Migrationsverket. Detta gäller för en person som ska besöka dig i Sverige under en kortare tid än 90 dagar samt för besök längre än 90 dagar. Inbjudan görs till personer som behöver visum till Sverige.

Det är alltid Migrationsverkets inbjudanblankett du ska använda. Många misstar sig för att Skatteverket tillhandahåller inbjudan, vilket myndigheten inte gör. Du ska inte kontakta Skatteverket för att bjuda in en person. Dock behöver du ditt personbevis från Skatteverket.

När du bjuder in en person till Sverige ska du skicka med en kopia av din id-handling, pass eller annan motsvarighet till id-handlingar som styrker din identitet. Andra handlingar du måste uppvisa är vilken inkomst eller tillgångar du har. Den som besöker dig måste försörjas under tiden i Sverige och då kan du styrka att du har ekonomin för försörjningen under besöket i Sverige.

Så bjuder du in någon till Sverige online

Du fyller i samtliga krav på uppgifter i formuläret för inbjudan här. Du fyller i samtliga uppgifter stegvis. Innan du påbörjar inbjudan ska du ha alla uppgifter om den du ska bjuda in.

Du ska skicka inbjudningsblanketten tillsammans med bilagorna 1, 2, 3 och 4 genom att skanna in dem och skicka dem via e-post till din släkting eller vän i utlandet. Du kan också skicka handlingarna via vanlig post. Men det är smidigare och snabbare med e-post.

Samtliga handlingar ska personen du bjuder in lämna in i samband med sin visumansökan.

Ytterligare nödvändig information

Det är alltid Migrationsverket som beslutar om personen du bjuder in får komma till Sverige. Om du har alla uppgifter och handlingar i ordning samt uppfyller alla krav går processen smidigare till. Se därför alltid till att ange sanna uppgifter i din inbjudan. Om du anger osanna uppgifter kommer personen du bjuder in till Sverige nekas inresa i landet. Du väljer i besöksvisum inbjudan om besöket ska gäller i kortare eller längre tid än 90 dagar.

Det finns två olika inbjudan till Sverige. En är inbjudan inför ansökan om Schengenvisering vilket gäller för besök kortare än 90 dagar. Inbjudan nummer två gäller för besök längre än 90 dagar, vilket innebär att den som ska besöka dig måste ansöka om uppehållstillstånd för besök. Oavsett om personen ska besöka Sverige under kortare eller längre tid än 90 dagar måste du fylla i en besöksvisum inbjudan.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier