Inflationsskydd – ta hjälp av Utrikesgruppen

info@utrikesgruppen.se

Utrikesgruppen hjälper myndigheter, företag och privatpersoner med att säkra sina pengar mot inflationen. Du som har företagspengar eller privata pengar på banken förlorar väldigt mycket på att spara dem på ett bankkonto. Det är direkt mycket skadligt då värdet på pengarna sjunker varje dag på grund av inflation. För att kunna lösa problemet med värdesänkningen på dina pengar erbjuder Utrikesgruppen ett inflationsskydd till dig som ska spara större.

Om inflationstakten varje år är på över 2 procent innebär det att priser på varor har ökat med 2 procent i samhället. För att skydda dina pengar mot inflationen måste du spara i något som ger dig en utvecklingsökning på mer än 2 procent. Ibland har inflationen mycket högre som i februari månad 2023. Då vara inflationen på 10,4 procent. När inflationen är så hög behöver du tänka på att du har en investerare som känner till vad som är värt att spara i jämförelse med inflationstakten.

Att spara i aktier och fonder som ett botemedel mot inflationen har stora risker. När du satsar dina pengar i värdepapper kan du få se dina pengar gå helt förlorade. Det kan hända på grund av att värdepapper i sig är beroende av att det ska gå bra för det företaget du sparar pengar i. Det finns tryggare inflationsskydd än så.

Riksbankens inflationsmål på 2 procent – vad betyder det?

För att kunna få fram hur mycket inflationen ligger på mäter man hur mycket priserna har gått upp. Det gör man endast med vissa varor i konsumentprisindex KPI. Det är tolv huvudgrupper som räknas, vilket innebär att alla varor inte kommer med. Det betyder att vissa produkter har ökat mer i kostnader procentuellt och därmed har en mycket större inflation är genomsnittet.

När vissa produkter ökar procentuellt i pris än andra produkter befinner du dig i en bransch som är mer riskfylld än andra. Detta kan påverka flera saker negativt än värdeminskning på dina spara pengar. Förutom värdeminskningen kan ditt företag värderas lägre, du får svårare med lån och samarbetspartners samt kan du få svårigheter till att teckna avtal baserat.

När priserna ökar mer i just din bransch

Du som arbetar i en bransch där priserna stigit mer än genomsnittet vad inflationen ligger på är mer sårbar än andra för ökad värdeminskning på dina pengar. Det är just du som akut måste spara i ett inflationsskydd.

Inflation sparkonto

När inflationen är hög erbjuder bankerna dig att spara pengar med en högre ränta. Du tror förmodligen att ränteprocenten är hög och tillräcklig för att du inte ska se dina pengar minska i värde. Detta stämmer inte då procentsatsen är för låg. Om inflationen är på 10,4 procent i februari 2023 så behöver du ha ett sparande som garanterar dig mer än 10,4 procent i avkastning för att du ska klara av inflationen.

Sådana kalkyleringar finns i Utrikesgruppens inflationsskydd.

Utrikesgruppen har väldigt trygga inflationsskydd

Utrikesgruppen tjänar inte mycket på att hjälpa svenska myndigheter och företag med att skydda sig mot inflationen. Tjänsterna som erbjuds syftar till att stärka svenska aktörer internationellt så att Sverige inte halkar efter.

På grund av den höga efterfrågan på inflationsskydd tar Utrikesgruppen endast emot kunder som ska spara mer än 6 miljoner kronor.

Vill du ha hjälp med ett inflationsskydd kan du kontakta Utrikesgruppen genom länken här.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök