Information om ACT Svenska Kyrkan

info@utrikesgruppen.se

Foto: Svenska Kyrkan


Läs fler nyheter

Information om ACT Svenska Kyrkan som är ett projekt med tro som drivkraft. Kyrkans tro kan användas för att lyfta människors lika värde där kyrkan ser tron som en kraft och mod där vi tar ställning för våra medmänniskor.

ACT Svenska Kyrkan arbetar med sin kyrkliga identitet över landgränserna och internationellt. Projektet använder Gud för de människor som lever under hot eller är i en utsatt situation och med den kraft projektet har står Svenska Kyrkan upp för allas lika värde i världen. Det betyder att Svenska Kyrkan ser alla människor som lika oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller religiös uppfattning.

Ett väldigt mänskligt sätt att arbete på

Varje människa i världen ska alltid få leva ett värdigt liv och ska inte leva i orättvisor och förtryck. Därför har Svenska Kyrkan med sitt projekt ACT en självklar uppgift att arbeta internationellt mot alla slags missförhållanden.

ACT Svenska Kyrkan är med om att försvara människor i världen och deras rätt att förverkliga sitt eget liv. Utgångspunkten för ACT är att göra människor starka nog till att vara delaktiga i sina samhällen där man alltid får hävda sina mänskliga rättigheter.

Världen blir mer rättvis med ACT Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkan ser dagligen människor som möts av beundran, kärlek och respekt med en tilltro som kan få människor att uträtta storverk i världen. ACT förändrar och arbetar mot orättvisa maktstrukturer. Genom att släppa människor fria och arbeta för en friare värld kommer nya starka människor att synas som ger liv, tro och framtidshopp.

Tillsammans med fler kyrkor blir Svenska Kyrkan starkare

ACT Svenska Kyrkan samarbetar med tusentals frivilliga arbetare, andra kyrkor och organisationer och blir tillsammans mycket starka i arbetat mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Genom samarbetat kan Svenska Kyrkan agera snabbt vid katastrofer och agera kraftfull mot att bekämpa missförhållanden på olika nivåer i samhällen globalt.

Vad betyder ACT svenska kyrkan

ACT är en kamp för liv som står för AGERA, bland annat för alla människors rätt till ett värdigt liv. Svenska Kyrkan kämpar mot fattigdom, förtryck och orättvisor i alla samhällen tillsammans med många andra engagerade kyrkor och gräsrotsrörelser. Svenska Kyrkan är en stark aktör som arbetar mot förlegade maktstrukturer som hindrar människor från att båda överleva och leva det liv människor själva vill leva.

ACT Svenska Kyrkan är en del av ACT-alliansen som består av cirka 150 biståndsorganisationer över hela världen.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök