Information om alla flygcertifikat

Funderar du på att ta ett flygcertifikat och bli din egen pilot uppe i luften? Foto: @joshstyle

Här finns information till dig som vill ta ett flygcertifikat och vad som gäller. Många brukar prata om att ett körkort och en egen bil är en enorm frihet, där du kan ta dig från punkt A till B helt på egen hand. Att vara pilot är en helt annan nivå av frihet. Den är svår att beskriva.

Det finns olika certifikat med olika utbildningar beroende på vilken typ av pilot du vill bli. Om du vill arbeta som pilot krävs det exempelvis att du innehar ett kommersiellt flygcertifikat. Om du bara önskar flyga för dina privata ändamål utan att du får betalt då kan du ansöka om ett privatflygarcertifikat.

De certifikat som finns är följande: PPL – Private Pilot Licence, LAPL – Light Aircraft Pilot Licence, CPL – Commercial Pilot Licence, ATPL – Airline Transport Pilot Licence, MPL – Multi-Pilot Licence. Vi går igenom samtliga certifikat här nedan. Om du behöver veta mer om vilka förkunskaper som krävs, priser och hur lång och var utbildningen är – ska du kontakta aktören som har utbildningen.

Utbildningsorganisationer med tillstånd att bedriva utbildning hittar du längre ned.

PPL – Private Pilot Licence

Ett certifikat för dig som vill flyga för privata ändamål (icke-kommersiellt) med tillämplig kategori av luftfartyg (flygplan, helikopter, luftskepp m.m).

Som sökande ska du:

 • vara minst 17 år gammal
 • ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett PPL med minst klass-/typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet uppfylla
 • specifika medicinska krav

Ladda ned blankett för ansökan här.


LAPL – Light Aircraft Pilot Licence

Detta certifikat liknar PPL men har en kortare utbildningstid. Med LAPL certifikat får du endast flyga en enmotorigt kolvmotorluftfartyg upp till 2 000 kg med max 4 passagerare (med dig inkluderad – piloten). Du får endast flyga under goda väderförhållanden och inte i mörker.

Som sökande ska du:

 • vara minst 17 år gammal
 • ha uppfyllt kraven för relevant kategori av luftfartyg och, om det är tillämpligt, för samma klass/typ av luftfartyg som används vid flygprovet
 • uppfylla specifika medicinska krav.

Ladda ned blankett för ansökan här.


CPL – Commercial Pilot Licence

Detta är ett certifikat för att få flyga kommersiellt. Du har då befogenhet att:

 • utöva samma befogenheter som en innehavare av ett LAPL och ett PPL
 • vara befälhavare eller biträdande pilot på luftfartyg som används i verksamhet som inte är kommersiell flygtransport
 • vara befälhavare i kommersiell flygtransport på enpilotsluftfartyg, med vissa begränsningar
 • vara biträdande pilot i kommersiell flygtransport, med vissa begränsningar.

Som sökande ska du:

 • vara minst 18 år gammal
 • ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett CPL med minst klass-/typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet
 • uppfylla specifika medicinska krav.

Ladda ned blankett för ansökan här.


ATPL – Airline Transport Pilot Licence

ATPL certifikatet ger dig rättighet att flyga kommersiellt som befälhavare i ett två-pilotssystem. Du har även befogenhet att utöva samma befogenheter som en innehavare av ett LAPL, PPL och CPL.

Som sökande ska du:

 • vara mist 21 år gammal
 • ha ett CPL certifikat
 • ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett ATPL med mist typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet
 • uppfylla specifika medicinska krav.

Ansökan om förordnande att genomgå flygprov gör du med blankett TSL7077(flygplan) eller TSL7076(helikopter).

Ansökan gås igenom och granskas. Efter att du har skickat in din kompletta ansökan utfärdar Transportstyrelsen ett förordnande till dig för att få genomgå flygprov ATPL.


MPL – Multi-Pilot Licence

Här får du ett certifikat som ger didg befogenhet att vara styrman på ett luftfartyg med ett två-pilotsystem. Du får även samma befogenheter som:

 • en innehavare av ett PPL(A) under vissa förutsättningar
 • en innehavare av ett CPL(A) under vissa förutsättningar

Som sökande ska du:

 • vara minst 18 år gammal
 • ha visat en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett ATPL(A). Du ska även ha typbehörighetsutbildning på flerpilotsflygplan
 • uppfylla specifika medicinska krav.


Utbildningsorganisationer med tillstånd att bedriva utbildning hittar du i Transportstyrelsens lista

Sök tillstånd här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier