Information om att föda barn utomlands

info@utrikesgruppen.se

Här har vi samlat all information du behöver som behandlar området att föda barn utomlands. Bland annat går vi igenom du behöver tänka på och hur du exempelvis registrerar ditt barn som svensk. I vissa länder kan ytterligare villkor gälla och du kan då kontakta Sveriges ambassad i det landet för mer information.

Registrera nyfödd utomlands
Har du fått barn utomlands och ska registrera barnet i den svenska folkbokföringen ska du anmäla det till Skatteverket för att erhålla ett samordningsnummer som gäller fram till att barnet flyttar till Sverige. När barnet är i Sverige tilldelas ett personnummer istället.

För att kunna få ett samordningsnummer ska du vända dig till närmaste svensk ambassad eller generalkonsulat. Be ambassaden rekvirera ett samordningsnummer för barnet hos Skatteverket. Denna ansökan är helt kostnadsfri för samtliga svenskar. Rekvirering av samordningsnummer för nyfödd utomlands kan endast utföras av ambassad eller generalkonsulat och ingen annan aktör.

Viktigt att veta när du beställer ett samordningsnummer till ditt barn vid en ambassad eller konsulat. Du måste inom cirka tre månader efter att barnet har tilldelats ett samordningsnummer ansöka om ett pass detta då beställning av samordningsnummer på en ambassad eller konsulat endast för ske för sådana ändamål som avser att ansöka om pass. Om du inte ansöker om pass kommer samordningsnumret att återkallas.

Föda barn utomlands ansöka pass
Besök en svensk ambassad eller konsulat. Där ansöker du om samordningsnummer och pass. Kontakta närmaste ambassad eller konsulat.

Barn fött utomlands blankett
Vårdnadshavare över svenska barn födda utomlands ska inom tre månader efter födseln anmäla namn till barnet. Detta gör du genom att använda blanketten SKV7750 hos Skatteverket. Det är helt avgiftsfritt att anmäla för- och efternamn till barnet. Vårdnadshavare har möjligheten att anmäla detta själv eller få hjälp av en svensk ambassad eller konsulat.

Om du som vårdnadshavare inte har gjort en namnanmälan av ditt barn till Skatteverket kan du i samband med att du ansöker om ett samordningsnummer hos ambassaden eller konsulatet även skicka in namnanmälan.

Här kan du ladda ner blanketten SKV7750 som finns på Skatteverkets webbplats.

Registrera barn fött utomlands
Som nybliven förälder finns det en del att tänka på. Att registrera ett barn utomlands betyder egentligen att du först som ovan beskrivet ansöker om ett samordningsnummer först för att sedan när barnet kommer till Sverige får ett personnummer. På det sättet registrerar du nyfödd utomlands.

Föda barn utomlands föräldrapenning
Vad gäller när med din föräldrapenning när barnet föds utomlands. Kort sagt har du rätt till föräldrapenning förutsatt att barnet är bosatt inom EU/EES eller Schweiz. I andra länder gäller inte föräldrapenningen. Läs mer om att föda barn utomlands och vad som gäller hos Försäkringskassan.

Föda barn utomlands barnbidrag
Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som betalas ut till föräldrar som har barn i Sverige. Du behöver inte ansöka om barnbidrag. Utbetalningar sker automatisk. Ditt barn har rätt att få barnbidrag så länge du och dina barn befinner er inom EU/EES eller Schweiz.

Om barnet föds i ett land utanför EU/EES eller Schweiz har ni inte möjligheten att få barnbidrag. Men om du föder barnet och är statsanställd, biståndsarbetare eller för att studera utomlands kan det finnas speciella villkor som gör att du har rätt till barnbidraget.

Skulle det vara så att din familj eller barnet flyttar till ett land utanför dessa gränser så är du inte berättigad till något barnbidrag längre. Skulle du arbeta som en statsanställd, biståndsarbetare eller för att studera utomlands, då finns det speciella regler gällande barnbidraget för barn under 16 år.

Föda barn utomlands skriven i Sverige
Om du ska föda barn utomlands men är skriven i Sverige finns det inga hinder att föda barn. Du omfattas av samma regler enligt ovan som svenskar skrivna utomlands. Det spelar alltså ingen roll om du är skriven i Sverige men ska föda barn utomlands. Du kan dock behöva bekosta förlossningen själv beroende på vilket land du befinner dig i. Kontrollera med vårdgivare i landet gällande kostnaderna.

Föda barn i Sverige som utlandssvensk
Som utlandssvensk är du i regel inte längre försäkrad i Sverige, utan i det land där du bor, studerar eller arbetar. När du inte är försäkrad i Sverige kan kostnader uppkomma när du ska föda barn i Sverige. Detta gäller specifikt om du bor i ett land utanför EU/EES eller Schweiz.

Om du inte är folkbokförd i Sverige måste du intyg från Försäkringskassan om att du har rätt till vårdförmåner i Sverige för personer som är bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz eller Det Europeiska sjukförsäkringskortet. EU-kortet måste vara utfärdat i det land där du bor, studerar eller arbetar i.

Om du är utlandssvensk i Norden räcker det med din ID-handling samt din adress i hemlandet, enligt villkoren i nordiska samarbetet. Den nordiska konventionen omfattar Danmark, Finland, Island, Norge samt Grönland, Färöarna och Åland.

Utlandssvenskar från länder utanför Europa har generellt sätt inte rätt till planerad förlossning men du har rätt till akut sjukvård. Kontakta Försäkringskassa, din vårdgivare eller ambassad för mer information.

All information i denna text är regler som alla omfattas av. Dock är det värt att nämna: Om du är statsanställd, biståndsarbetare eller studerar utomlands kan det finnas speciella villkor som gör att du har andra rättigheter. Detta måste du kontrollera själv.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök