Information om CSN utlandsstudier

Här kan du läsa vad som gäller när du får CSN och studerar utomlands

Här finns information till dig som ska ansöka om CSN när du studerar eller planerar att studera utomlands. Det finns vissa regler som du måste förhålla dig till. Du kan ansöka om studiemedel, alltså pengar när du ska studera i ett annat land, detta på eftergymnasial nivå.

Om du är 20 år fyllda eller mer kan du även ansöka om studiemedel när du ska studera på gymnasienivå, exempelvis språkkurser. När du får ett studiemedel innehåller det ett bidrag och ett lån.

Vilka regler gäller om du ska studera inom eller utanför EU/EES och Schweiz?

Dessa villkor gäller för studier inom EU/EES och Schweiz:

 • Du kan få studiemedel för distansstudier.
 • Du kan få studiemedel för studier på gymnasial nivå.
 • Du kan få studiemedel för att läsa vilket språk som helst i alla länder inom EU/EES och Schweiz.
 • Du måste studera i minst 3 veckor för att ha rätt till studiemedel.
 • Du kan ha rätt till merkostnadslån för pendlingsresor.
 • Du kan ha rätt till merkostnadslån för dubbel bosättning.
 • Om du har arbetat tidigare och haft inkomster över en viss nivå kan du ha rätt till tilläggslån.
 • Om du läser på gymnasienivå kan du ha rätt till det högre bidraget om du uppfyller vissa villkor.

Dessa villkor gäller för studier utanför EU/EES och Schweiz:

 • Du kan bara få studiemedel för distansstudier om du har synnerliga skäl.
 • Du kan bara få studiemedel för studier på gymnasial nivå om du inte kan läsa motsvarande i Sverige. Detta gäller inte språkkurser.
 • Du kan bara få studiemedel för att läsa ett språk som är officiellt i landet.
 • Du måste vanligtvis studera på heltid i minst 13 veckor för att ha rätt till studiemedel.
 • Du har inte rätt till merkostnadslån för pendlingsresor.
 • Du har inte rätt till merkostnadslån för dubbel bosättning (bara om du läser ett utbytesprogram).
 • Du har inte rätt till tilläggslån.
 • Du har inte rätt till det högre bidraget.

Här kan du räkna ut CSN – hur mycket pengar du har rätt till.

> Klicka dig vidare till CSN kalkylatorn här.

CSN utlandsstudier lån

Pengar du får i bidrag och studielån är samma oavsett om du skulle studera i Sverige eller i ett annat land. När du studerar utomlands har du dock möjligheten att ta extra lån och få pengar för att du har större levnadskostnader. Exempelvis för boende eller liknande. Ett sådan lån kallas merkostnadslån för utlandsstudier.

CSN utlandsstudier USA

Det är väldigt populärt för svenskar att studera i USA. Om du ska studera i USA kan du få studiemedel för språkkurser i det engelska språket och för utbildningar som är eftergymnasiala. Normalt sätt ska utbildningen inte vara online eller på distans. Det ska vara på på campus.

Du kan bara få studiemedel om du ska läsa en gymnasial utbildning som inte finns inte Sverige. För att du ska kunna få ett godkännande av utbetalning av studiemedel ska utbildningen vara godkänt av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Läs mer här om CSN och utlandsstudier i USA.

CSN utlandsstudier försäkring

Det är viktigt att du har en försäkring när du ska studera utomlands. En försäkring skyddar dig mot skador, sjukdom eller olycksfall. Försäkringen täcker skador och du får ersättning. Om du inte har en försäkring kan kostnaderna får vård eller hemtransport bli mycket höga.

Undvik problem och ordna alltid med en försäkring innan du reser utomlands för studier. Du kan få merkostnadslån för att köpa en försäkring. Det innebär att du får extra pengar att låna för att köpa försäkringen.

Lån till försäkringskostnader per vecka, 2022

Varje vecka kan du låna antal kronor extra enligt tabellen nedan:

EU/EES och Schweiz – du kan låna 193 kr extra per vecka
USA – du kan låna 391 kr extra per vecka
Övriga världen – du kan låna 260 kr extra per vecka

Här kan du ladda ned alla CSN blanketter

Ansökan om extra tillägg
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ blanketten här då den inte finns som PDF.

Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiemedel.
Ladda ned PDF här.

Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Ladda ned PDF här.

Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Ladda ned PDF här.

Merkostnadslån för studie- eller praktikresa
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Ladda ned PDF här.

Merkostnadslån för musikinstrument
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Ladda ned PDF här.

Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiemedel.
Ladda ned PDF här.

Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit
Ladda ned PDF här.

Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg.
Ladda ned PDF här.

Ansökan om bidrag för dagliga resor för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om bidrag för dagliga resor.
Beställ blanketten här då den inte finns som PDF.

Intyg om språkkurs, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för språkstudier utomlands.
Ladda ned PDF här.

Ansökan om intyg om studiefinansiering för studier utomlands
För dig som behöver visa skolan hur du finansierar dina studier.
Ladda ned PDF här.

Anmälan om sjukdom vid studier utomlands
Ladda ned PDF här.

Intyg om deltagande i ett utbytesprogram
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier utomlands.
Ladda ned PDF här.

Intyg om studieresultat för studier utomlands, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier i Storbritannien och på Irland.
Ladda ned PDF här.

Ansökan om avskrivning av studielån med anledning av covid-19
Ladda ned PDF här.

CSN utlandsstudier kontakt

Behöver du kontakta CSN gällande dina utlandsstudier? Ring CSN om dina studier på +46 771-276 000. Vill du hellre skicka e-post kan du göra det i formuläret här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier