Information om föräldramedgivande samt resa med barn



Beställ föräldramedgivande här

Information om föräldramedgivande

Ett föräldramedgivande kan man uppvisa vid ut- eller inresa till ett annat land. Med ett föräldramedgivande kan vårdnadshavare gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnet och dess personliga angelägenheter vid en resa. Föräldramedgivandet kan även användas för kryssningsresor.

Föräldramedgivande ges ut på engelska och svenska i samma dokument för att det ska vara läsbart i hela världen.

Om barn reser ensamma, med vuxna som inte är deras vårdnadshavare eller med bara en förälder kan man ha med sig ytterligare handling som styrker deras rätt att resa och som undertecknats av föräldrarna, den andra föräldern eller vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Föräldramedgivandet beställer du som har ensam vårdnad över barn, gemensam vårdnad över barn eller du som är förälder eller annan vårdnadshavare.

Vilka krav gäller – land för land

Klicka här för att se tabellen över vilka krav som gäller i det landet en minderårig ska resa från / till. Tabellen finns här.

Ytterligare krav för minderåriga

Det kan krävas särskilda resedokument för minderåriga beroende på vilket land ett minderårigt barn ska resa från och till. Många länder kräver fullmakt från föräldrar eller vårdnadshavare som visar att barnets resa är “godkänd”. Tillstånd kan krävas antingen vid inresa eller utresa ur landet. För att kunna ta reda på om ett medgivande från föräldrar krävs av ett land kan du läsa vår tabell.

Du kan beställa ett föräldramedgivande om du ska resa med barn utan ena föräldern, om du ska resa med annans barn, om barn ska resa ensamma utan föräldrar eller om barn ska resa med någon som inte är deras vårdnadshavare.

Föräldramedgivandet tillhandahålls av Utrikesgruppen och innehåller bland annat vårdnadshavarnas medgivande tillika fullmakt för ett barns resa.

Intyg resa med andras barn

Om du vill resa med andras barn utomlands måste du ha ett godkännande av vårdnadshavarna. Svenska Utrikesgruppen kan inte på din begäran godkänna resor utan vårdnadshavarnas fullmakt. Ska du resa och ha med dig andras barn är det vårdnadshavarna som måste godkänna en resa för sina barn. Ett godkännande från vårdnadshavarna kan skriftligen anges i föräldramedgivandet som man kan beställa online.

I föräldramedgivandet kan vårdnadshavarna ange dig som medresenär till barnet. När du ska resa med annans barn kan du gemensamt med vårdnadshavaren/vårdnadshavarna beställa ett föräldramedgivande som är ett intyg för resor med barn.

Föräldramedgivande – resa med barn

Föräldramedgivandet är en handling som ska skrivas ut och tas med vid resan. Föräldramedgivandet är ett intyg som innehåller de uppgifter vårdnadshavarna lämnar om barnet, barnets resa samt vårdnadshavarna och eventuell medresenär.

Samtliga uppgifter som sammanställs i föräldramedgivandet är uppgifter vårdnadshavarna lämnar till Utrikesgruppen. För att föräldramedgivande intyget ska kunna framställas måste man beställa det online på webbplatsen.

Föräldramedgivandet kan beställas av dig som är ensam vårdnadshavare, har gemensam vårdnad och/ eller är förälder eller vårdnadshavare.

Vanliga regler hos svenska charter- och flygbolag

Olika flygbolag har olika regler men som standard och av den information som är läsbar på deras webbplatser följer nedan regler för resa med minderåriga.

Ungdom 12-17 år

Om en ungdom är mellan 12-17 år gammal krävs i regel ett intyg för att resa utan vårdnadshavare.

Barn 6-11 år

Om ett barn är mellan 6-11 år gammal krävs nästan uteslutande ett intyg för att resa utan vårdnadshavare. För ett barn som ska resa utan vuxet sällskap finns det många flygbolag som inte tar emot barn som är oledsagade. Många flygbolag har även en extra avgift för tjänsten att kunna ledsaga ett barn. Tjänsten innebär att flygbolaget säkerhetsställer att barnet får sällskap genom hela säkerhetskontrollen på flygplatsen samt till gaten och ombordstigning av flygplanet. Barnet får även hjälp under eventuella mellanlandningar, bagage, genom tullen och passkontrollen. Väl framme i destinationslandet kommer barnet att lämnas över till den person som är den mottagande medresenären som har angetts i föräldramedgivande intyget.

Barn 0-6 år

Om ett barn är under 6 år får den inte resa utan ett vuxet sällskap. Ett intyg kommer att krävas från vårdnadshavare. För ett barn som är mellan 0-2 år gammal är det extra viktigt att komma ihåg att ange den korrekta åldern för barnet i bokningen.

Vanliga regler för resor på kryssning

Det är vanligt för barn att få resa ensamma på reguljära avgångar med föräldrarnas eller vårdnadshavarnas skriftliga resetillstånd. Kontakta rederiet ni reser med för regler gällande resetillstånd. För kryssningsresor utomlands gäller det landets regler man ska resa till samt eventuellt att rederiet har egna regler, vilket är vanligt förekommande. Kontakta landets lokala myndigheter eller ambassaden för det land barnet ska resa till för mer information om vad som gäller för resor med barn på kryssningar. Det kan även vara bra att kontakta rederiet innan ni bokar er resa för att vara säker på om ett föräldramedgivande krävs innan avresa.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram
Dela på email

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider