Information om fullmakt utomlands

Beställ fullmakt utomlands klicka här

Information till dig som behöver en fullmakt för att ta hand om ärenden för någon annans räkning utomlands. Här går vi igenom hur du beställer fullmakten samt vad du kan använda fullmakten utomlands till. En fullmakt utomlands kan användas för många olika saker men vanligast är att fullmakten används för ett specifikt uppdrag med en angiven giltighetsperiod.

Ska du använda en fullmakt utomlands kräver mottagarlandet att fullmakten oftast är i det officiella språket som talas i landet. Du kan beställa fullmakter i fler än femtio olika språk av Utrikesgruppen.

När det gäller fullmakter om avtal ställer lagen upp vissa formkrav beroende på land. Det finns alltså inga hinder att den som vill se fullmakten ställer krav på hur en fullmakt ska vara utformad för att den ska accepteras. En del kräver att fullmakten ska lämnas in i original och i sådana fall kan fullmakten behöva bestyrkas. Kraven som ställs på fullmakter kan variera beroende på inte alltid landet utan vem parten är som vill se fullmakten.

Huvudregeln till mesta dels för att fullmakten ska vara som mest trovärdig, är att den alltid uppvisas i original. Om du inte har en fullmakt i original behöver det inte betyda att fullmakten förblir ogiltigt. Det är bara som mest trovärdigast att den är i original.

Vad ska fullmakten utomlands innehålla?

1. Fullmakten ska innehålla information om fullmaktsgivaren eller huvudman (den person som ger fullmakten), så som namn, personnummer/nationellt ID-nummer eller passnummer samt adressuppgifter och telefonnummer – eventuellt e-postadress om man önskar.
2. Fullmakten ska innehålla information om fullmaktstagare, fullmäktig eller ombud (den person som får och ska använda fullmakten), så som namn, personnummer/nationellt ID-nummer eller passnummer samt adressuppgifter och telefonnummer – eventuellt e-postadress om man önskar.
3. Information om vad fullmakten ska användas till.
4. Information om fullmaktens giltighetstid (tillsvidare eller med ett stoppdatum).
5. Bevittning av två personer som bevittnar fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning.

Kom ihåg att bevittning oftast inte får ske av personer som är närstående till fullmaktsgivaren beroende på vilket ärende som ska fullmakten ska användas till utomlands.

Fullmakt utomlands vid arvskifte, försäljning av tillgångar eller liknande

Banker kräver att en fullmakt lämnas in om du ska ta hand om någon annans bankärende, exempelvis om du ska sälja av tillgångar, föra över pengar eller vid arvskifte. Fullmakten kan också användas om du ska sköta vanliga bankärenden åt någon eller hjälpa till om närstående gått bort eller vid överlåtelse av fast egendom. En fullmakt kan mer eller mindre användas till alla ärende där du ska ta hand om någon annans ärende.

Det är alltid fullmaktsgivaren som ger fullmakten till dig och skriver under att du har fått tillåtelse till att ta hand om ärenden som anges i fullmakten.

Kontrollera alltid med mottagarlandet vilka uppgifter som krävs för att ”fullmakt utomlands” ska gälla. Nästan samtliga länder i världen har liknande rättspraxis gällande fullmakter som i Sverige men det finns undantag det är därför ditt ansvar att kontrollera detta.

Ska du skriva en fullmakt i ett annat språk?

Utrikesgruppen har fullmakter i fler än femtio olika språk. Fullmakterna är översätta av auktoriserade översättare och innehåller information från punkt 1 till punkt 5 enligt ovan. Språket i fullmakten är korrekt utformade att läsas av personer som kan moderspråket.

Låt språkexperterna tillhandahålla dig fullmakt i det språket du och mottagarlandet kräver. Vill du beställa fullmakt utomlands i alla språk för alla ändamål kan du göra det här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram
Dela på email

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider