Information om internationellt personskydd

info@utrikesgruppen.se

Oavsett vilket land du ska resa till kommer du kunna ta hjälp av Utrikesgruppen när du behöver skydd på destinationslandet. En ny lansering av ett internationellt personskydd kommer att genomföras. Genom en analys av landet, området och platsen du ska resa till kan du känna dig säkrare.

Olika länder har olika samhällsstrukturer, kulturer och kriminalitet. Det är viktigt att kontrollera miljön samt det politiska läget och därtill väga in reseorsaken. Ett personskydd utomlands ska inte bara vara dina extra ögon på plats. Skyddet ska i förväg också veta vad som förväntas på platsen utan några överraskningar.

Att besöka främmande miljöer utomlands kräver planering och analyser. Vilka säkerhetsåtgärder som behövs så att inga incidenter inträffar. Exempelvis sker riskbedömning och andra utvärderingar av den lokala platsen, transportmöjligheter och andra färdmedel, information om hotellet samt annan viktigt information.

Oavsett var du reser och vilket skydd kommer du få möjligheten att beställa ett professionellt personskydd för ditt ändamål. Ett personskydd går att beställa om du exempelvis ska resa till en plats som har en högre kriminalitet du känner oro inför. Det kan också vara en plats med risk för kidnappningar, risk för naturkatastrofer eller annan politisk oro. Området för vad som passar in i personskyddet är alltså väldigt brett. Orsaken till varför du vill ha ett personskydd är din ensak och fokus sätts istället hårt på att skyddet ska fungera för varje minut du befinner dig utomlands.

Kvalificerade resurser utomlands

Utrikesgruppen har tillsammans gjort personliga besök i nästan samtliga länder i världen. Detta har givit oss en god insyn och kännedom om hur många lokala platser fungerar. Därtill existerar ett redan brett kontaktnät i världen. Genom att använda rätt aktör för ditt personskydd kan du känna dig säkrare och komma hem lika välmående som när du åkte.

Utrikesgruppen kommer i säkerhetsprogrammet försvara företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner.

Trygg tillvaro

Det finns nästan inget land vi tackar nej till att resa till. Anledningen stavas inte djärvhet och vi har full fokus och vi vet att nästan samtliga resor går att utföra bara man gör det på rätt sätt. Vi vet också att många resor måste genomföras oavsett vad som väntar på destinationslandet. Det kan vara allt från affärer som ska genomföras – till journalistuppdrag eller bara en vanlig familjeträff.

Det kan för tillfället finnas en oro eller komplexitet på destinationslandet men med rätt resemönster och strategi i ditt resande ska det bli en trygg tillvaro för dig.

Livvakt utomlands

Du som behöver en livvakt utomlands och har förfrågningar avseende ditt personskydd utomlands, tveka inte att kontakta oss. Skriv till info@utrikesgruppen.se.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök