Information om levnadsintyg

info@utrikesgruppen.seLäs fler nyheter

Om du är bosatt utanför Sverige och har en pågående utbetalning från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan måste du lämna ett levnadsintyg varje. Du behöver göra detta för att bevisa att du fortfarande lever och för att kunna få kunna ta emot betalningarna.

Varje år ska du som bor i ett annat land utanför Sverige och får pension från Sverige bevisa att du fortfarande lever för att fortsätta få din pension. Du ska lämna in ett levnadsintyg om du får allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Levnadsintyget skickas ut en gång per år till samtliga personer som inte kan identifieras genom det elektroniska utbytet Sverige har med vissa länder. Sverige har ett avtalat elektroniskt utbyte med länder där flest svenska utlandspensionärer för närvarande är bosatta.

Du kan bli av med din ersättning om du inte skickar in ditt levnadsintyg i tid. Du kan välja mellan att skicka levnadsintyget elektroniskt eller med pappersblankett. Om du vill lämna levnadsintyg elektroniskt kan du göra detta genom att logga in med e-legitimation på mina sidor hos Pensionsmyndigheten.

Ladda ned levnadsintyget

Om du inte har fått ditt levnadsintyg eller inte har det kvar kan du ladda ned ett  här (PDF nedladdning).

När skickar Pensionsmyndigheten ut ett brev om levnadsintyg till dig?

Den 16:e september sker utskicket av levnadsintyg för utlandsbosatta i Australien, Kroatien, Italien, Portugal, Schweiz, Serbien, Slovenien, Thailand och övriga länder som inte finns i tabellen.

31:e oktober skickas en påminnelse ut.

20:e december sker ett beslut om spärr av utbetalning.

Utbetalning stoppas från januari.

—–

Den 20:e september sker utskicket av levnadsintyg för utlandsbosatta i Brasilien, Chile och Kanada.

18:e november skickas en påminnelse ut.

20:e januari sker ett beslut om spärr av utbetalning.

Utbetalning stoppas från februari.

—–

Den 18:e oktober sker utskicket av levnadsintyg för utlandsbosatta i Belgien, Grekland och USA.

18:e december skickas en påminnelse ut.

20:e februari sker ett beslut om spärr av utbetalning.

Utbetalning stoppas från mars.

—–

Den 20:e november sker utskicket av levnadsintyg för utlandsbosatta i Frankrike, Israel, Nederländerna, Österrike och Storbritannien

4:e februari skickas en påminnelse ut.

20:e mars sker ett beslut om spärr av utbetalning.

Utbetalning stoppas från april.

—–

Vad ska jag göra med levnadsintyget?

Läs igenom informationen som finns med levnadsintyget. Godkänn intyget genom att logga in på Mina sidor hos Pensionsmyndigheten.se om du har e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du skicka in levnadsintyget direkt till Pensionsmyndigheten. Intyget måste stämplas och signeras.

Dessa myndigheter kan stämpla och signera levnadsintyget:

 • svensk ambassad
 • svenskt konsulat
 • svenska kyrkan
 • utländsk socialförsäkringsinstitution
 • notarius publicus
 • utländsk polismyndighet
 • utländsk registerförande befolkningsmyndighet

Skicka via post till:
Pensionsmyndigheten
FE 7001
839 77 Östersund Sweden

Skicka via Pensionsmyndighetens tjänst
Skicka levnadsintyg via ett webbformulär

Så ska du fylla i levnadsintyget

På sida ett måste en godkänd myndighet intyga att du lever, detta gör de genom att stämpla och signera intyget. Du behöver identifiera dig inför myndigheten med ett pass eller annan identitetshandling. På sidan två ska du skriva under levnadsintyget.

Om du har en ny adress eller ändrat civilstånd måste du fylla i dina nya uppgifter på sidan två.

Dessa länder har elektroniskt utbyte med Sverige för levnadsintyg
 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Norge
 • Tyskland
 • USA
 • Polen
 • Spanien
 • Storbritannien

Även om dessa länder har ett elektroniskt utbyte kan du välja att lämna levnadsintyget i pappersform till Pensionsmyndigheten.

Om du inte har fått ett levnadsintyg från Pensionsmyndigheten?

Pensionsmyndigheten kan ha en gammal adress till dig, du bör därför kontrollera vilken adress som finns registrerad. Du kan kontakta Pensionsmyndigheten genom att klicka här.

I annat fall kan du ladda ned intyget här (PDF nedladdning).

Vem får skriva under levnadsintyg om du inte kan ta dig till en godkänd myndighet?

Om du av någon anledning inte kan resa till någon av de angivna och godkända myndigheterna, exempelvis vid sjukdom eller liknande, kan Pensionsmyndigheten vid speciella fall ändå godkänna levnadsintyget. Intyget ska då godkännas av en läkare eller liknande. I övrigt har Pensionsmyndigheten inga andra undantag från reglerna.

Utbetalning av tjänstepension och privatpension

Pensionsmyndigheten har flera försäkringsbolag som är anslutna till ett system som tillhandahåller uppgifter från Pensionsmyndigheten. Detta innebär att du som får utbetalningar från din tjänstepension eller från dina privata pension inte behöver skicka ett levnadsintyg till alla försäkringsbolag.

Genom att du skickar in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten får dessa får dessa försäkringsbolag också ett meddelande om att du lever:

 • AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
 • AI Pension, Försäkringsförening
 • Alecta Pensionsförsäkring
 • Collectum AB
 • Folksam Service AB
 • Folksam Ömsesidig Livförsäkring
 • Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, Ömsesidig
 • Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (Publ)
 • Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt
 • Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (Publ)
 • PP Pension Försäkringsförening
 • Skandikon Administration Aktiebolag
 • SPP Pension & Försäkring AB (Publ)
 • Statens Tjänstepensionsverk

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök