Information om utreseförbud för barn

info@utrikesgruppen.se

Barn som lever med vårdnadshavare och släkt som använder och förbereder hedersrelaterat våld och förtryck för att få igenom sin vilja ökar kraftigt i Sverige. När ökningen av problemen sker i Sverige innebär det en landsöverskridande problematik. För att bekämpa problemen har nya lagar införts. Bland annat ska barn kunna åläggas utreseförbud och skyddas från att föras bort i andra länder. Utreseförbudet beslutas av förvaltningsrätten efter en ansökan av socialnämnden.

Utreseförbud infördes i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Vård enligt LVU är dock inte alltid et krav. Lagen ska skydda barn för att föras bort i andra länder i syftet att ingå barnäktenskap eller riskeras att könsstympas. Utreseförbudet beslutas av förvaltningsrätten efter att socialnämnden har skickas in en ansökan.

Ett nytt brott i brottsbalken har införts sedan tidigare, vilket är BrB ”barnäktenskapsbrott”, vilket innebär att det blir straffbart att förmå eller tillåt att ett barn ingår ett äktenskap eller en äktenskapsförbindelse.

Straffbart att föra ut ett barn ur Sverige

I ovan beskrivning av lagen är det straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud. Ett utreseförbud kan utgöra ett hinder mot att barn ska kunna skaffa ett pass. Det innebär att polisen kan stoppa ett utfärdande av pass samt återkalla pass.

Eftersom att lagen är så pass anses det för närvarande att LVU-vård inte behöver vara uppfyllda för att ett utreseförbud för barn ska kunna verkställas. Möjligheten att stoppa utfärdande av pass, återkalla pass och ålägga barn ett utreseförbud behöver inte vara beroende av frivilliga insatser enligt socialtjänstlagen. Det krävs heller inga juridiska misstankar mot någon för att utreseförbud ska kunna tillämpas.

När barn reser utomlands

För att skydda barn mot att föras bort i andra länder kräver länder och flygbolag att barn i samband med en utlandsresa visar upp ett tillstånd. Det är tillståndet som styrker att barnet har fått tillåtelse av båda vårdnadshavarna att resa utomlands.

Om tillstånd från vårdnadshavarna saknas kommer länder och flygbolag att neka barnet inresa och ombordstigning. Det är alltid på vårdnadshavarnas ansvar att ta med sig ett tillstånd för utlandsresa.

Du skaffar tillståndet för utlandsresa för minderåriga här.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök