Utrikesgruppen

← Tjänster

Utrikesgruppen

Tjänster

Information om Trygg reseaktör

Information till dig som ansluter din verksamhet till Trygg reseaktör
Läs information! Till dig som ska ansluta din verksamhet och bli en trygg reseaktör.
Låt inte resan du säljer vara en biljett till barnhandel eller bortförande av barn

Den ökade rörligheten i världen har medfört att vårdnadstvister med internationella inslag har ökat. I vissa fall förs barn bort mot sin vilja till ett annat land eftersom att föräldrarna inte kan komma överens. När ett barn förs bort från sina förälder till ett annat land sker det oftast med en flygresa.

Genom att vara ansluten som en Trygg Reseaktör intygas kompetensen, höjer kvaliteten och ställer krav. Det skapar trygghet, ökar säkerheten och där totalupplevelsen och nöjet för den minderåriga resenären sätts i centrum. Det innebär också att resenärer blir medvetna om att det är säkert för barn att resa med er. Vi intygar att ni följer kraven i Utrikesgruppens standard. 

Varför behövs Trygg reseaktör

Trygg reseaktör handlar ytterst om trygghet, säkerhet och förtroende, det är ett sätt att säkra kvaliteten och visa kunderna att barn kan ingå trygga affärer med verksamheten där ni är med och förhindrar brott mot barn. Och att barn kan resa ensamma, med endast en förälder eller någon annan än föräldrarna utan att vårdnadshavarna ska känna rädsla inför resan.

Genom att vara en Trygg reseaktör är ni med om att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen av bortförande av barn i vårdnadstvister.

Ladda ned märket ”Trygg reseaktör”

Märket finns på svenska och engelska och är tillgänglig för nedladdning när ni ansluter er reseverksamhet. Trygg reseaktör kan användas i marknadsföringen för hela verksamheten.

Att vara en trygg reseaktör innebär att vi arbetar för och med reseverksamheter som sätter minderåriga resenärer säkerhet i fokus med resultat och god tillväxt som följd. Märket intygar att du sätter värdet på barnens säkerhet.

Så blir man en Trygg reseaktör

Bidra till utvecklingen av säkerheten för minderåriga resenärer
Registrera era företagsuppgifter
Säkerställ minderårigas resor med Utrikesgruppen

När du ansluter dig och pris

När ni ansluter ert företag till att bli en Trygg reseaktör innebär det en årlig avgift som bland annat intygar säkerheten, kompetensen och kvaliteten. Att vara en trygg reseaktör innebär att ni uppfyller vissa krav och det intygar även att ni levererar enligt samarbetet med Utrikesgruppen.

Om en reseaktör inte fullföljer Utrikesgruppens policy kan vi dra tillbaka samarbetet med en ansluten reseaktör.

Avgiften för år 2020 är 19 600 SEK eller 2 015 USD. Priserna anges exklusive moms.

Anslut dig till Trygg reseaktör

Här kan du ansöka.

Kom i kontakt med oss
Behöver du komma i kontakt med oss så gör du det genom att mejla oss på: info@utrikesgruppen.se

Eller sök i specifika huvudkategorier