Internationellt tecken för hjälp

info@utrikesgruppen.se

Vilket tecken gäller för att signalera att man behöver hjälp internationellt?

Tecken för rop på hjälp när du är utsatt för våld i nära relation. Det tecknet ska vara samma i hela världen.

Signalen för hjälp (när våld sker i hemmet) är en enhandgest som kan användas av en individ för att varna andra om att de känner sig hotade och behöver hjälp. Tecknet skapades ursprungligen som ett verktyg för att bekämpa ökningen av fall av våld i hemmet runt om i världen, som ett resultat av de självisoleringsåtgärder som är relaterade till COVID-19-pandemin.

Signalen utförs genom att hålla upp en hand med tummen in i handflatan och sedan vika ner de fyra andra fingrarna över tummen i resten av fingrarna.

Detta tecken för rop på hjälp är ett alternativ till att ringa 112 när en person inte kan ringa myndigheter för hjälp.

Tecknet skapades under coronapandemin

För miljontals människor runt om i världen har restriktionerna under coronaviruspandemin inneburit ökat våld utan skydd. Många gånger har människor inte kunna ringa till myndigheter för hjälp. Med anledning av detta har tecknet skapats för att signalera ett rop på hjälp.

Signalen / tecknet för hjälp eller #SignalForHelp kan användas vid ett videosamtal eller personlig kommunikation när någon känner sig hotad.

Kontakta alltid Polisen först om du kan

Om du befinner dig i en hotad situation ska du alltid vända dig till Polisen eller myndigheter först. Om situationen är farlig och du inte kan ringa till Polisen då kan du använda tecknet när tillfälle ges.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök