Beställ intyg för minderårigas hotellvistelse (under 18 år)

Information och utfärdande av intyg för minderårigas hotellvistelse. (Scrolla längst ned)

När du beställer ett intyg för minderårigas hotellvistelse nehöver du fylla i samtliga uppgifter i beställningsformuläret. Klicka dig stegvis vidare för att fylla i samtliga uppgifter.

Ett intyg för minderårigas hotellvistelse är ett samtycke till resa för ett barn om denne ska:
-resa ensam
-resa med en förälder
-resa med annan person

Intyget ges ut av Utrikesgruppen med samtycke av
-en förälder, om denna har ensam vårdnad av barnet
-båda föräldrarna
-eller den person/personer som har vårdnaden över barnet

Intyget gäller för en reseperiod och ett barn. Är det flera barn som ska resa måste du beställa ett intyg för varje barn. Ett intyg för minderårigas hotellvistelse utfärdas för ensamresande barn, barn som reser med vuxna som inte är deras vårdnadshavare eller om ett barn ska resa med en förälder.

Språk i intyget

Intyget ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument.

Pris intyg för minderårigas hotellvistelse

För att erhålla ett intyg från Svenska Utrikesgruppen AB är det förenligt med en kostnad som anges i beställningen.

Ej bindande

Beställning är ej bindande och genomförs inte betalning utfärdas inget intyget och Utrikesgruppen skickar då inte ut några påminnelser eller inkassokrav.

Leverans betalningsunderlag

Leverans av betalningsunderlag sker till beställarens e-post adress samt framkommer betalningsunderlag i formuläret när beställningen har skickats in till Utrikesgruppen.

Intyget har en begränsad giltighetstid.

Intyget har en begränsad giltighetstid och gäller endast för en resa.

Leverans av intyget

Intyget levereras till den e-postadress du uppger i din beställning.

Ångerrätt

Ångerrätten gäller i 14 dagar. För att nyttja ångerrätten mejla till: info@utrikesgruppen.se. Har intyget redan utfärdats och skickats till dig gäller inte ångerrätten då produkten är en specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.

Utrikesgruppen

Samtliga tjänster som tillhandahålls av Utrikesgruppen och via webbplatsen sker med egna medel och särskilda ekonomiska och politiska intressen.

Svenska Utrikesgruppen AB, Org.nr 559210-2445, med säte i Stockholm.

Eller sök i specifika huvudkategorier