Intyg om utlåning av fordon (Inom Sverige och utomlands)

Låneintyg fordon. Här kan du beställa ett intyg som styrker att föraren av fordonet har rätt att låna bilen.

Om ägaren av ett fordon (bil) lånar ut bilen till någon annan så kan man här beställa ett intyg om utlåning av bil. Intyget eller fullmakten styrker att föraren av bilen får låna bilen på det sätt som anges i handlingen.

Intyget/fullmakten gäller inom Sverige och utomlands.

När du beställer låneintyget som styrker att föraren av bilen har rätt att få framföra fordonet av ägaren så har du möjlighet att välja om föraren använder bilen för körning inom Sverige eller utomlands.

Fullmaktens innehåll

Fullmakten innehåller information om fordonet, märke och registreringsnummer samt information om vem som ska framföra fordonet och vem som är den riktiga ägaren av fordonet.

Fullmakten ges ut i engelska för att den ska vara läsbar i hela världen samt i det svenska, i ett och samma dokument.

Leveranstid 3-5 dagar eller (express inom 24h)

Fullmakten utfärdas efter att vi har mottagit din betalning och tar 3-5 arbetsdagar att expediera. Fullmakten skickas till din e-postadress i en PDF som sedan ska skrivas ut och tas med under resan.

Behöver du låneintyget om att få låna nån annans bil akut?

Vanlig beställning av fullmakt – tar 3-5 dagar att expediera. Har du bråttom får du mot expressavgift fullmakten utfärdad inom 24h. I beställningen kan du lägga till expresshanteringen.

Så beställer du ett intyg om lån av en bil

Du måste fylla i uppgifterna i beställningsformuläret. Efter beställningen kommer du att få en bekräftelse på att din beställning är mottagen. I bekräftelsen syns betalningsinformationen. Du måste betala innan vi framställer fullmakten.

När du har betalat tar det ett visst antal dagar för oss att framställa fullmakten beroende på vilken tjänst du har valt och den kommer att skickas till den e-postadress du anger i beställningsformuläret. 

När du har fått fullmakten ska du sedan skriva ut den och ha med den under hela resan.

Fullmakten gäller för dig som som kör med någon annans bil, mc eller annat fordon.

Information om fullmakten för lån av någon annans fordon?

En fullmakt för körning av någon annans fordon än ditt eget är en fullmakt som visar att du som lånar bilen, mc:n eller annat fordon har rätt att framföra fordonet d.v.s att du får köra en bil (fordon) som inte är ditt eget fordon.

I fullmakten sammanställer vi de uppgifter du lämnar i beställningsformuläret och skickas sedan dessa uppgifter till dig i en PDF-fil som du tillsammans med ägaren behöver underteckna. Du skriver sedan ut fullmakten och tar den med dig.

Beställ låneintyg om att få låna någon annans bil i god tid före avresan för att säkerställa att fullmakten förblir korrekt.

Beställ ett intyg om att du får låna och bruka någon annans bil eller fordon. Handlingen gäller för Sverige och utomlands.

Svaret är ganska simpelt. Givetvis får du låna ut bilen. Men det finns en del att tänka på. Fordonets ägare bestämmer vem som får låna fordonet eller bilen men sedan finns det lagar och regler att följa. Exempelvis kan det vara bra att styrka att man har rätt att låna bilen. Försäkringsbolag kan även ha krav vid utlåning av bil.

Låneintyg av fordon är ett dokument som vi framstället åt dig. I detta dokument framgår det vem som äger fordonet samt vem som lånar fordonet och under vilken tid. Att dokumentera utlåning av fordon kan vara bra om du behöver styrka att du har rätt att låna bilen eller fordonet.

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

I det fall du lånar ut din bil till någon som inte innehar körkort gör du dig skyldig till tillåtelse av olovlig körning, 3 § 3 st Lag om straff för vissa trafikbrott. Vem som ansvarar för att skadan åtgärdas om sådant uppkommer beror på hur skadan uppkom och vilken försäkring bilen har (trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring). Om skadan uppkom i samband med en kollision mellan två bilar i trafik och det andra fordonets förare ansetts vara vållande utgår ersättning ur trafikförsäkringen, 10 § trafikskadelagen. Vidare har en person som lånar en bil ansvar för skador som åsamkats under tiden personen lånade bilen. Det här innebär att personen som lånade bilen ska ersätta ägaren för reparationskostnader som inte har ersatts av eventuell försäkring. Vad försäkringsbolaget ersätter eller inte ersätter framgår i sin tur i försäkringsbrevet och är något man själv behöver läsa om i de villkor som finns hos försäkringsbolagen.

Givetvis ska du som är under 25 kunna låna någon annans bil. Det är dock upp till försäkringsbolagen att avgöra hur ersättning betalas ut om skada uppkommer. Sådana villkor går att finna i det försäkringsbrev som ägaren till fordonet har fått av sin försäkring. Normalt sätt är detta inget problem. Vissa försäkringsbolag vill dock att man i sin försäkring antecknar att person under 25 kommer att framföra fordonet.

Beställning är ej bindande och genomförs inte betalning kommer vi inte att skicka ut några påminnelser eller inkassokrav.

Leverans av betalningsunderlag sker till beställarens e-post adress samt framkommer betalningsunderlag i formuläret när beställningen har skickats in.

Fullmakten har en begränsad giltighetstid om du anger detta. Du har också möjlighet att ange att fullmakten ska gällas tillsvidare.

Intyg om lån av någon annans bil levereras till den e-postadress du uppger i din beställning.

Ångerrätten gäller i 14 dagar. För att nyttja ångerrätten mejla oss på info@utrikesgruppen.se

Svenska Utrikesgruppen AB

Låna ut bilen? Vilka regler gäller?

När man lånar ut en bil så finns det en del regler att tänka på. De flesta regler tillkommer i samband med bilförsäkringsvillkor. 

Sök