Investera i nötkreatur utomlands

info@utrikesgruppen.se

Investering i nötkreatur
En bransch som ofta glöms av många investerare i dagens digitala samhälle – är köp och sälj marknaden för nötkreatur. När du investerar gör du det i boskapsmarknaden. Du kan investera direkt i köp av levande boskap men också tillhandahålla kapital för råvarorna. Du agerar finansiär och får utdelning senare.

Den vanligaste typen av investeringar görs i nötkreatur. Nötkött som konsumeras mest i världen. Som nötköttsproducent kan det vara små- eller storskalig aktör som säljer djuren till slakterier eller kött direkt till konsumenter.

Nötkreatur är som dyrast när den har nått rätt vikt för slakt. Under tiden ska någon ta hand om boskapen och det utgör personalomkostnader, spannmål för foder mm. Tillgången på nötkreatur styrs också av vädret. Jordbrukarna behöver exempelvis tillgång till spannmål för foder för att kunna föda upp sitt boskap. När perioder av torka kommer då finns det inte tillräckligt med mat och bönderna tvingas då bland annat att ta mat från sin reserver.

Nötkreatur styrs till största del av tillgången på efterfrågan. Det innebär att om flera människor i världen vill ha nötkött då stiger också priset. Priset styrs också av vädret och tillgången till mat. Andra orsaker till prisökningar eller sänkningar beror på hur många djur som går till slakt. Om fler djur slaktas leder det till sjunkande priser men efter ett tag blir det prisökningar – eftersom att korna inte längre kan föda kalvar. Det i sin tur leder till att efterfrågan på köttet är större än vad kapitalet på korna är.

Det finns många olika sätt att investera på. En del använder nya digitala sätt att investera i levande boskapsmarknaden. Ett mycket mer ekologiskt och för den delen lönsammare är att investera direkt i jordbrukarna – helt utan mellanhänder. Det kräver dock att du på eget initiativ undersöker möjligheterna till vilken jordbrukare som välkomnar dig som vill investera.

Så investerar du rätt

Leta efter ett lokalt jordbruk i ett annat land. Det kan vara svårare än vad du tror. Men när du väl hittar rätt plats att investera i hjälper du även jordbrukarna i andra länder att få till en stabilare tillväxt. Du investerar – de håller boskapen till försäljningen sker. Ungefär så enkelt är det när du fått kontakterna. Sedan kommer utdelningen.

Lantbruksutbildning utomlands och jobba på gård utomlands

Ett internationellt perspektiv är mycket bra att ha i sin verktygslåda för dig som vill fördjupa jordbruket. Om du är intresserad har du möjligheten att studera jordbruk utomlands. Om du vill lära mer om hur det är att jobba på en gård utomlands så finns det flera möjligheter till det.

Här finns länkar om lantbruksutbildning och information om att jobba på gård utomlands.

>Lantbruksutbildning utomlands.
>Jobba på gård utomlands.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök