Investera i utsläppsrätter – så går det till

Köp och sälj utsläppsrätter på auktion.
Här finns en informationssida om utsläppsrätter. EU:s system för handel med utsläppsrätter ska bidra till att minska växthusgasutsläppen från kraftverk, industrianläggningar och flyg i EU. Tanken med utsläppsrätter är att det ska finnas ett tak för hur mycket koldioxid som får släppas ut. Företag köper rättigheter att släppa ut koldioxid med utsläppsrätter.

Sedan 2005 har EU haft ett system för handel med utsläppsrätter. Hela syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Man tvingar företag att betala för hur mycket de vill släppa ut. Genom system ska man försöka få till en mer hållbar situation. Utsläppsrätter har blivit en handelsplats där man nu kan tjäna pengar.

Vad är en utsläppsrätt? En utsläppsrätt motsvarar exakt ett ton koldioxid. Alla företag som omfattas av EU: system med handel för utsläppsrätter ska ha minst lika många rätter som den årliga utsläpper företagen gör. Om ett företag har köpt fler utsläppsrätter än vad de släpper ut kan företagen sälja utsläppsrätterna vidare till andra företag.

EU auktionerar ut ett antal utsläppsrätter som företag får köpa. Priset på utsläppsrätter följer marknadsmodellen. Det vill säga att priset helt bestäms på efterfrågan. Enligt prognoser kommer priset för en utsläppsrätt (1 ton koldioxidutsläpp) att vara cirka 37 euro runt åren 2023-2024. Fram till 2030 kommer priset stabiliseras och ligga på 23 euro. När handeln startade med utsläppsrätterna låg priset på 7 euro per en styck utsläppsrätt.

Auktioner på EEX

EEX är den elektroniska handelsplatsen för utsläppsrätter. EU-kommissionen har tillsammans med 25 av medlemsstaterna tecknat avtal för gemensamma auktioner på European Energy Exchange (EEX). Försäljningen av rätterna sker cirka tre gånger per vecka. På sajten finns också en kalender för kommande auktioner som du kan hålla utkik över. Under 2019 fick Sverige 1,4 miljarder kronor i intäkter på utsläppsrätter som sålts på auktion.

Handel med utsläppsrätter

Utsläppsrätterna kan köpas och säljas mellan parterna. All handel sker på bestämda marknader, ungefär som aktiemarknaden. Med detta system sker priset på utsläppsrätterna efter tillgång och efterfrågan. Du kan alltså investera i utsläppsrätter.

Relaterat innehåll

> Webbplats för auktioner på The European Energy Exchange (EEX)

> Om handel med utsläppsrätter på Naturvårdsverkets webbplats

> Om handel med utsläppsrätter på Energimyndighetens webbplats

> Läs om Lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

> Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram
Dela på email

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider