Jobba på distans utomlands – skaffa kontraktet här

info@utrikesgruppen.se

Om du blir utsänd till ett annat land av din arbetsgivare i Sverige är det viktigt att utlandsvistelsen dokumenteras i ett anställningskontrakt för utlandsarbete. Att jobba på distans utomlands är en överenskommelse som ska ske mellan arbetsgivare och anställd. En anställd får skickas till ett annat land om den anställde själv önskar det. En arbetsgivare i Sverige behöver inte direkt ha en verksamhet i arbetslandet för att den anställde ska få jobba på distans.

Många anställda i Sverige önskar frivilligt att få jobba på distans utomlands. För att det ska vara möjligt måste arbetsgivaren erbjuda detta. Allt fler anställda tackar ja till ett sådan erbjudande. Det ger möjligheten att få arbeta för sin svenska arbetsgivare, många gånger i ett varmare land.

Som arbetsgivare är det dock viktigt att inte sända ut personal till ett annat land i mer än 6 månader (exakt 183 dagar). Om så sker blir det en skatterisk och du kan tvingas skatta på den anställdes arbetsinkomst två gånger. En gång i Sverige och andra gånger i arbetslandet. Se därför till att den anställde inte erbjuds arbeta i mer än 183 dagar om inte annan överenskommelse ske. Kontrollera även arbetslandets skatteregler. Det är inte alltid som arbetsinkomsten beskattas två gånger även om den anställde arbetar under en längre period än 6 månader.

En arbetsgivare kan vara skatteskyldig i det andra landet ska arbetsgivaren anses ha fast driftställe i landet och ska därför registrera arbetsinkomst och andra skatter där. Men om arbetsgivaren endast skickar anställd på distansjobb är det inte ett krav.

Distansarbete från utlandet anses vara arbete i Sverige

Om en person är anställd av en arbetsgivare med sin verksamhet i Sverige och en anställd ska utföras sin arbetsuppgifter på distans finns det inga hinder. Detta om den anställde kan utföra sitt arbete på distans i utlandet.

Enligt en tidigare dom från Högsta förvaltningsdomstolen anses distansarbete i utlandet utgöra arbete i Sverige.

Allt vanligare att jobba på distans online – då krävs anställningskontraktet

I dagens samhälle arbetar allt fler online. Det innebär att människor inte längre behöver en fast plats att arbete från. Många väljer därför att jobba på distans utomlands efter en överenskommelse med sin arbetsgivare.

Anställningskontraktet / -avtalet gäller för:

Skaffa ett anställningskontrakt för utlandsarbete här.

Ett anställningskontrakt / -avtal för utlandsarbete gäller för anställda som är/har:

  • utsänd personal utomlands
  • tillfälligt arbete utomlands
  • tillsvidareanställd utomlands
  • anställd utomlands för svensk arbetsgivare
  • anställd utomlands för utländsk arbetsgivare
  • anställd utomlands men arbetar i Sverige
  • anställd utomlands med arbetar utomlands

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök