Konservativa länder lista

info@utrikesgruppen.se

Konservatism genom livsåskådning betyder att man vill bevara det viktigaste av det traditionella och det som är för människans bästa. Mer direkt kan man se på konservatism som något som vill bevara gamla traditioner och system och även skydda samt försvara ordningen och kulturen. I världen finns det många konservativa länder, spridda över alla världens hörn och religioner.

Konservativa tror i allra högsta grad på utveckling men värnar om det som upprätthåller starka och stabila familjeband, vänskap med traditionella värderingar. Delar ur konservatismen har funnits länge i människans tid. Vissa delar fanns redan före Kristus tid. Genom konservatism lever man med frihet under eget ansvar.

Konservatism vilar på två axlar, socialt och ekonomiskt. Det sociala är som tidigare nämnt bevarandet av traditionell ordning, kultur och värderingar. Ekonomisk konservatism innebär ekonomisk frihet med så få statliga ingrepp som möjligt.

Det finns länder vars majoriteten av medborgarna inte anser sig vara konservativa. I dessa länder kan det ändå finnas stora grupper som identifierar sig som konservativa. Vissa kan vara osäkra på om de är konservativa eller inte. Lever du ditt liv med bevarandet av tradition, kultur och värderingar och med tänket att bygga på det som funkat bra hittills kan du anses vara konservativ. Är du däremot en person som förkastar gamla traditioner och lever enligt nya traditioner, kultur och värderingar behöver du inte vara konservativ men ändå leva under vissa delar av konservatism.

Nedan kan du sen en lista på konservativa länder eller länder som har en hög andel konservativa invånare. Länder som finns med i listan kan vara ekonomiskt och/eller socialt-kulturellt konservativa.

Exempel på konservativa länder i Europa:

 • Albanien
 • Armenien
 • Belarus
 • Bosnien-Herzegovina
 • Bulgarien
 • Georgien
 • Nordmakedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Polen
 • Rumänien
 • Ryssland
 • Serbien
 • Turkiet
 • Ukraina
 • Vatikanstaten

Exempel på konservativa länder i Central- och Sydamerika:

 • Bolivia
 • Brasilien
 • Colombia
 • Guatemala
 • Honduras
 • Mexiko
 • Nicaragua
 • Paraguay
 • Peru
 • Venezuela

Exempel på konservativa länder i Mellanöstern, Asien:

 • Afghanistan
 • Azerbajdzjan
 • Bahrain
 • Egypten
 • Förenade Arabemiraten
 • Irak
 • Iran
 • Jemen
 • Jordanien
 • Kuwait
 • Libyen
 • Oman
 • Saudiarabien
 • Somalia
 • Syrien
 • Qatar

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök