Köpa sex utomlands olagligt?

Är det lagligt att köpa sex utomlands? Finns det lagar i länder som förbjuder sexköp utomlands? Kan svensk lag straffa svenska medborgare om en person köpt sex utomlands? Det är några frågor vi svarar på och förklarar närmare om vad som gäller.

I Sverige finns det ingen lag som kriminaliserar sexköp utomlands. Sådana förslag till kriminalisering har tidigare skickats som motion, vilket är ett förslag till beslut. Det stannade dock på förslagsnivå och har inte ändrats. Se 2 kap. 2 § 2 stycket brottsbalken.

För att en person ska fällas till ansvar för ett sexköp man har gjort utomlands krävs det att handlingen är brottslig i landet handlingen skedde i. Det beror alltså helt på vilket land köpet äger rum i och om handlingen är kriminaliserad eller inte. Flera länder kriminaliserar sexköp. Andra länder har inte lagar som förbjuder människor att varken sälja eller köpa sex. Det finns dock undantag till reglerna och det är om det har skett människohandel eller sexualbrott mot barn, detta accepteras inte någonstans i världen och straffas hårt – även över landsgränserna. Gör en person sig skyldig till brott mot barn finns det internationellt lagligt utrymme att straffa personen oavsett vilket land brottet skedde i och oavsett vilket land den skyldige befinner sig i.

I cirka 53% av världens länder är sexköp helt lagligt, i 35% av världens länder är det helt olagligt och i 12% är det semilagligt (det är alltså lagligt att sälja men inte köpa), enligt rapport här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier