Köra lastbil utomlands – skaffa fullmakt för yrkesfordon utomlands

info@utrikesgruppen.se

Det finns flera viktiga saker att tänka på när man kör lastbil utomlands i sitt yrke. För att göra det smidigare kan föraren ha med sig en fullmakt för yrkesfordon utomlands.

När man kör lastbil i yrkestrafik utomlands händer det ofta att man behöver genomgå tull-, gräns- och trafikkontroller. Dessa kontroller mot lastbilar är vanliga och syftar till att förhindra införsel av olagliga varor som narkotika, vapen och explosiva ämnen.

När du kör lastbil utomlands i yrkestrafik är det bra att ha med dig en fullmakt från din arbetsgivare som intygar att transporterna utförs i ditt yrke. I fullmakt ska det framgå vilket fordon du kör samt till vilka destinationer och under vilken tidsperiod.

Här skaffar du fullmakt för yrkesfordon utomlands

Skaffa fullmakt för yrkesfordon utomlands hos officiella Utrikesgruppen.

 1. Skriv fullmakten online här
 2. Fyll i alla uppgifter
 3. Ta emot fullmakt via e-post

Tre vanliga kontroller mot lastbilar utomlands

Olika kontroller syftar till att kontrollera att förare och yrkersfordon efterlever landets lagar och regler. Exempelvis att förarna har nödvändiga dokument, deras kör- och vilotider och för att upptäcka olagliga varor.

 1. Tullkontroller sker mot lastbilar och utförs av tullmyndigheter för att övervaka och reglera varor som transporteras över landsgränserna.
 2. Gränskontroller utförs vid landsgränser och kan inkludera både tullkontroller och säkerhetskontroller av yrkesfordon som kör över gränsen.
 3. Trafikkontroller sker oftast av polisen av yrkesfordon och förare för att säkerställa att fordonet och föraren efterlever trafikregler och bestämmelser.

Kontroller mot lastbilar utomlands sker av flera anledningar

Genom att olika kontroller mot lastbilar och andra yrkesfordon utomlands kan landets myndigheter säkerställa att inga farliga eller olagliga varor transporteras in i landet. Kontrollerna syftar också till att kontrollera att lagar och regler efterföljs samt att en säker och rättvis handel sker.

Exempel på anledningar till olika kontroller:

 1. Säkerhet: Myndigheter genomför kontroller för att förhindra införsel av olagliga varor som narkotika, vapen och explosiva ämnen.
 2. Skatter: Kontroller sker för att säkerställa att tullavgifter och skatter betalas.
 3. Rättvis handel: För att förhindra att fel varor förs in i länder, som piratkopiering och för att skydda immateriella rättigheter ska länder kontrollera att internationella handelsregler och standarder efterföljs.
 4. Skydd av miljön och folkhälsan: Stoppa införsel av farliga eller förbjudna ämnen som kan skada miljön eller människors hälsa.
 5. Konsumentskydd: För att säkerställa att varor som importeras är säkra och uppfyller nationella säkerhetsstandarder, vilket kan inkludera kontroller av leksaker, elektronik och andra konsumentprodukter.
 6. Bekämpning av organiserad brottslighet: Tullkontroller arbetar aktivt med att bekämpa organiserad brottslighet genom att förhindra smuggling av varor och människor.
 7. Regler för införsel av jordbruksprodukter: För att skydda inhemskt jordbruk och från skadedjur och sjukdomar som kan spridas via importerade produkter.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök