Läkarintyg för sjöfolk blankett

info@utrikesgruppen.se

Beställ läkarintyg för sjöfolk blankett
Håll koll på vilka regler som gäller när du ska arbeta internationellt ute till sjöss. Beställ läkarintyget för sjöfolk som är ett krav. Det är endast behörig läkare som kan utfärda läkarintyget för sjöfolk.

Boka och beställ tid hos läkare här.

Först måste du genomgå en undersökning innan ett läkarintyg för sjöfolk kan utfärdas. Detta intyg är ett krav för att man ska kunna förebygga problem ute till sjöss samt minimera faror. Farorna avser både dig själv och andra människor som är ombord och ute till sjöss.

Den kontroll som görs innefattar bland annat hörsel- och synkontroll. Beroende på vilken anställning och arbete du har kan ytterligare kontroller behöva genomföras. Din läkare hjälper dig med samtliga frågor under din bokade tid.

Läkarintyg för sjöfolk blankett

Samtliga besättningsmedlemmar som arbetar i yrkesmässig trafik i fordon från 6 meters längd krävs på ett läkarintyg. Detta gäller samtliga som arbetar på både båt eller fartyg.

Det är endast behörig läkare som ska utfärda läkarintyg för sjöfolk blankett. Läkarintyget ställs ut enligt föreskrifter från STCW Manila. Det innebär att läkaren är ansluten till Transportstyrelsen. Utrikesgruppens behöriga läkare hjälper dig med läkarintyget.

Läkarintyg för sjöfolk Stockholm
  1. Välj ditt läkarintyg
  2. Boka din tid här
  3. Läkaren utfärdar läkarintyget

Sedan är det klart! Supersmidigt.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök