Beställ läkarintyg sjöfart här

Läkarintyg för sjöfart / sjöfolk – behörighet

Här kan du beställa hälsoundersökning och för ett läkarintyg för sjöfart / sjöfolk. Om du arbetar till sjöss måste du ha ett läkarintyg.

Det finns ett internationellt regelverk som ställer krav på läkarintyg för sjöfart / sjöfolk. Det innebär att du alltid måste ha med dig ett giltigt och nytt läkarintyg.

Det finns olika giltighetstider för läkarintyg för sjöfart / sjöfolk vid tjänstgöring som anges här nedan.

Giltighetstid läkarintyg för sjöfart / sjöfolk
 • Giltighetstiden är 1 år om sjömannen är under 18 år
 • Giltighetstiden är 2 år om läkarintyget gäller för obegränsad eller begränsad fart
 • Giltighetstiden är 4 år om läkarintyget gäller för inre fart eller för fiskare
 • Giltighetstiden kan anges till kortare tid än föreskrivet om läkaren anger det och då gäller läkarens giltighetstid
 • För sjömän på fartyg som uteslutande används i inre fart får läkarundersökningen i dagsläget begränsas till syn- och hörselförmåga
 • Vid ansökan om eller förnyelse av en behörighet för inre fart, krävs det ett läkarintyg som inte är äldre än två år vid ansökningstillfället och visar att gällande syn- och hörselkrav är uppfyllda
 
Behörig läkare och föreskrifter 

Du kan endast få ett läkarintyg hos en behörig läkare som genomgår hälsoundersökningen för sjöfart / sjöfolk. En behörig läkare ska vara ansluten till Sjöläkarwebben hos Transportstyrelsen.

Inför ditt besök ska du ta med dig id handling, eventuella glasögon, lista på vilka läkemedel du använder och eventuella handlingar som ska fyllas i av behörig läkare.

Lista på behöriga vårdgivare hos Utrikesgruppen

Här kan du välja var du ska genomgå din hälsoundersökning för läkarintyg för sjöfolk.

Stockholm

Test och intyg
Besöksadress: Grev Turegatan 21, 114 38 Stockholm
Boka genom att klicka här

E-mail: info@intygsgruppen.se
Tele: 076-0140402

Följande information ska finnas med i ditt läkarintyg för sjöfart / sjöfolk.

 • A – Sjömannens uppgifter
 • B – Synundersökning
 • C – Hörselundersökning
 • D – Hälsobedömning
 • E – Övriga upplysningar
 • F – Läkarens uppgifter
 • G – Underskrifter
 • H – Allmän information

Planera och beställ en hälsoundersökning i god tid innan din tjänstgöring.

Du kan läsa mer om vad som gäller på Transportstyrelsen webbplats här: Information från Transportstyrelsen.

Ja, alla som jobbar till sjöss måste ha läkarintyg för sjöfart / sjöfolk.

Så bokar du hälsoundersökning
 1. Kontakta behörig läkare
 2. Genomgå hälsundersökning
 3. Läkarintyget utfärdas
 

Du betalar avgiften för läkarintyget till behörig läkare.

Eller sök i specifika huvudkategorier