Larm om illegala adoptioner från flera länder Sverige adopterat ifrån

info@utrikesgruppen.se

Chilenska myndigheter utreder just nu 371 fall av misstänkta illegala adoptioner mellan Chile och Sverige på 70- och 80-talen. Enligt misstankarna har barn förts bort av aktörer i Chile mot sina biologiska föräldrars vilja.

Efter kontroller har dokument visats inte stämma överens med vilka korrekta omständigheter barnen har adopterats bort. Felaktigheterna har uppdagats när de adopterade har sökt efter sina rötter i sitt ursprungsland. SVT har i samarbete med flera chilenska journalister rapporterat om att många föräldrar i Chile har fått sina barn bortförda, utan vårdnadshavarnas godkännande.

Sedan rapporterna har omfattningen av misstankarna av illegala adoptioner ökat enormt. I Sverige har adopterade från Chile startat en förening för att kunna utreda varenda adoption och driva en process. Det finns just nu 371 kända fall som verkar märkliga och illegala. Det kom över 2 000 barn från Chile under 70- och 80 talen och det finns misstankar om att flera barn har fallit offer för människohandel.

Mörkerantalet kan vara enormt

Siffran på hur många barn som kan ha stulits världen över i adoptioner och inte bara från Chile är hittills okänd. Men att det har skett och fortfarande sker illegala adoptioner är en realitet. Det händer just nu.

Trafficking av barn är ett stort svek och myndigheter, flygbolag, tullpersonal samt föräldrar och vårdnadshavare kan göra mycket i ett samarbete för att förhindra att barn stjäls eller egenmäktighet med barn utomlands.

Föräldramedgivande – viktig för barnens säkerhet

Nästan alla länder i världen kräver att barn som reser har med sig ett föräldramedgivande som styrker att barnet har rätt att resa utomlands. Ett föräldramedgivande är ett tillstånd föräldrarna ger så att barnet kan resa.

Kravet på föräldramedgivandet finns bland annat för att länder bekämpar handeln med barn, förebygger brott mot familjerätt och man vill undvika komplicerade internationella rättsliga tvister. Föräldramedgivandet används också till att minska fallen med bortförande av barn i vårdnadstvister och i värsta fall förhindra att barn stjäls.

Föräldramedgivandet ska uppvisas till myndigheter i landet som efterfrågar detta och även till flygbolag.

Här kan du läsa mer och beställa föräldramedgivande.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök