Likheter mellan svenska och norska

Alla nordiska språk har stora likheter med varandra vilket gör att vi förstår varandra väl. Med lite träning, anpassning och vilja kan vi förstå varandra mycket mer. Språkförståelsen mellan svenskar och norrmän är förståeligt utan förgående studier. Vilket innebär att varken svenskar eller norrmän behöver studera varandras språk för att kunna tala med varandra på det egna språket. Svenska och norska är grannspråk till varandra.

Hur bra förstår vi varandra? Undersökningar visar att norrmännen är bäst på att förstå sina skandinaviska grannar och att de förstår talad svenska bättre än danska. Svenskar har svårast att förstå danska i tal men lättare att förstå danska i skrift. Svenskar förstår också norska bättre än danska både i tal och skrift. Av de skandinaviska språken danska, norska och svenska är det svenskar och norrmän som förstår varandra bäst.

I Norge används två olika språk. Bokmål och nynorsk. Genom åren har båda språken kommit att likna varandra mycket mer men det finns många ord som stavas och böjs olika. Bokmål används mer att människor i Oslo och i de större städerna medans nynorsk används mer av människor i glesbygderna. 90 procent av norska skolelever väljer bokmål som huvudspråk i skolan och resterande 10 procent väljer nynorska.

Bakgrunden till att det finns två språk i Norge är historisk. I 300 år var Norge en del av Danmark, och danska var det officiella skriftspråket i Norge. Efter frigörelsen från Danmark ville norrmännen skapa ett eget norskt skriftspråk. Metoden för att skapa dagens bokmål var att justera den tidigare danskan som användes så att norrmännen närmade sig sitt talade språk. Den andra metoden för att skapa dagens nynorska var att utgå från norska dialekter.

En svensk läsare förstår direkt ungefär 75 procent av orden i en norsk text. Norrmän förstår något högre procentuellt av orden i en svensk text. Att norrmän har lättare att förstå svenska kan bero på flera saker. Dels ligger den talade svenskan närmare skriven svenska, det gör det lättare att förstå och kunna urskilja innehållet. Svensk kultur och svensk media är något mer dominerande i Norge än vad norsk kultur och media är i Sverige. Det betyder att norrmän från yngre ålder får höra svenska och lära sig att lyssna vid tidig ålder.

Svenskar förstår bokmål mycket lättare än nynorska. Dock förstår svenskar nynorska många gånger lika mycket som bokmål då det skiljer sig lite i böjningarna.

Typiskt för det norska språket är att:

  • norrmännen sällan använder ”x” utan skriver istället ”ks” (undantag: främmande ord och namn)
  • norrmännen använder ”kk” vid långt k-ljud (undantag: engelska lånord)
  • precis som i svenskan används dubbelkonsonant i norskan t.ex. gutt, buss
  • norska substantiv har ibland en annan obestämd artikel än motsvarande svenska substantiv, t.ex. et menneske – en människa
  • en intressant likhet med det svenska språket är att norskan har bestämd form med böjt adjektiv, t.ex. den røde ballen – den röda bollen
  • det är vanligt att norrmännen sätter pronomenet efter substantivet, exempelvis: bilen din, huset vårt
  • i Norge bildar man ofta passiv form med hjälpverben være/blive+particip, t.ex. vinduet ble stengt (jfr med svenskans s-form: fönstret stängdes)

Exempel på likheter mellan svenska och norska

Norskan och svenskar är väldigt lik och det kan du se genom att läsa och jämföra meningar som skrivs på svenska och sedan norska här nedan.

Jag funderar på att resa utomlands och bara njuta av livet.
Jeg tenker på å reise til utlandet og bare nyte livet.

Min fru och jag ska spela tennis ikväll.
Min kone og jeg skal spille tennis i kveld.

Norge och Sverige ska möta varandra i EM-kvalet. Jag hoppas att Sverige vinner.
Norge og Sverige møter hverandre i EM-kvaliken. Jeg håper at Sverige vinner.

Sverige har alltid varit Norges storebror.
Sverige har alltid vært Norges storebror.

Vill du dyka i havet för att se på unika fiskar.
Ønsker du å dykke i havet for å se unik fisk.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier