Utrikesgruppen

← Tjänster

Utrikesgruppen

Tjänster

Lista med notarius publicus

Så bestyrker du din fullmakt

När du behöver bestyrka en fullmakt eller andra dokument kan du beställa en fullmakt hos Utrikesgruppen.

1. Beställ fullmakten i valfritt språk här
2. Hitta sedan en notarius publicus i listan
3. Ta med dig fullmakten till notarius publicus för bestyrkning.

Notarius Publicus Apostille stämpel

Köp apostille stämpel via brev genom att klicka här.

För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen.

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts

Använd listan på Utrikesgruppen som sammanställer samtliga notarius publicus i hela Sverige.

Klicka på länet du befinner dig i för att hitta notarius publicus i din ort.

Eller sök i specifika huvudkategorier