Lista på länder som har kärnvapen

info@utrikesgruppen.se

Uppskattade globala kärnstridsspetsar.
Kärnvapen utgör en komplex och kontroversiell dimension av internationella relationer, och endast ett begränsat antal länder har officiellt erkänt att de besitter kärnvapen. De fem officiella kärnvapenstaterna enligt icke-spridningsavtalet (NPT – Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) är USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. Dessa länder har utvecklat och behåller sina kärnvapenarsenaler som en del av sina nationella säkerhetsstrategier.
  1. USA: USA var den första nationen att utveckla och använda kärnvapen. De genomförde de första kärnvapenproven under andra världskriget som en del av Manhattanprojektet.
  2. Ryssland (tidigare Sovjetunionen): Sovjetunionen blev den andra nationen att utveckla och testa kärnvapen efter andra världskriget. De genomförde sitt första framgångsrika test 1949.
  3. Storbritannien: Storbritannien utvecklade sina första kärnvapen under 1950-talet genom sitt eget kärnvapenprogram.
  4. Frankrike: Frankrike utvecklade sina egna kärnvapen under 1960-talet och genomförde sitt första framgångsrika test 1960.
  5. Kina: Kina utvecklade sina första kärnvapen under 1960-talet och genomförde sitt första framgångsrika test 1964.

Utöver officiella länderna med kärnvapen har flera andra länder bekräftats ha kärnvapen, även om länderna inte officiellt erkänner det. Dessa länder inkluderar Indien, Pakistan, Nordkorea och Israel.

  1. Indien: Indien genomförde sitt första kärnvapenprov 1974. Det officiella syftet var att upprätthålla sin säkerhet, och testerna mötte internationell kritik. Indien har inte undertecknat NPT.
  2. Pakistan: Pakistan genomförde sina första kärnvapenprov 1998 som svar på Indiens tester. Precis som Indien har Pakistan officiellt motiverat sitt kärnvapenprogram som en säkerhetsåtgärd. Pakistan har inte undertecknat NPT.
  3. Nordkorea: Nordkorea har genomfört flera kärnvapentester trots internationell motsättning och sanktioner. Deras första bekräftade test ägde rum 2006. Nordkorea har inte undertecknat NPT.
  4. Israel: Även om Israel har haft kärnvapen sedan 1960-talet, upprätthåller landet en politik för kärnvapenopacitet och har aldrig officiellt bekräftat existensen av dess kärnvapenprogram. Israel har inte undertecknat NPT.

Observera att den internationella situationen kan förändras, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste händelserna och utvecklingarna när det gäller kärnvapen.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök