Magsjuka utomlands medicin

info@utrikesgruppen.se

Foto: Nathaniel Yeo


Läs fler nyheter

Du som har blivit magsjuk har förmodligen blivit matförgiftad. Det finns gifter som bildas av bakterier i dålig mat. Om du tänker på vissa saker så kan du minimera risken att drabbas av magsjuka och matförgiftning.

Om du är i en nödsituation så kan du använda förstoppande medel. Mediciner för det innehåller loperamid (Dimor, Imodium och Loperamid Mylan). Det är ett stoppande medel för dig som tillfälligt är lös i magen. Medicinen 

Vid intag av medicinen så reduceras tarmrörelserna och ger tarmen mer tid att suga upp vattnet från tarminnehållet. Det kan dröja upp till 3 – 4 timmar innan du märker av effekter. Har du parallellt gasbesvär kan du testa stoppande medel som innehåller Loperamid och Dimtikon.

Använd bara läkemedel om du snabbt behöver bli av med dina besvär och kom ihåg att du inte bör använda läkemedlet om du har hög feber. Läkemedel dödad bakterier och ska därför inte tas i ett förebyggande syfte. Rådgör med din läkare om du behöver ta medicinen i fler än två dygn. Om du är gravid, ammar eller har andra medicinska tillstånd bör du alltid ta kontakt med en läkare innan du använder läkemedel mot diarré.

Lindra din magsjuka genom att använda vätskeersättning. Är du magsjuk utomlands i ett varmare land är det synnerligen viktigt att du får i dig vätska. Drick mycket vatten och använd vätskeersättning, gärna med aktiv bakteriekultur som du kan blanda ut med vatten. Kontrollera om du kan dricka kranvatten i det landet du befinner dig i, annars kan du använda flaskvatten.

Få i dig duktigt med vätska så länge du är magsjuk och är lös i magen. Om du kan äta så är det viktigt att du äter som du gör i normala fall. Uttorking och saltbrist är en fara, så vänta ut sjukdomen genom att stabilisera dig med vätska.

Ta kontakt med en läkare om du exempelvis skulle känna dig värre, om du blir svagare än normalt eller om du får kraftiga magsmärtor samtidigt som du har hög feber. Det kan då röra sig om allvarlig vätskebrist. 

Om dina besvär inte går över efter en vecka och du lider av diarré av och till, och om du har gått ner i vikt kan du ha fått en allvarlig tarminfektion. Ta då omgående kontakt med en läkare så att du inte blir mer sjuk och man då får stopp på smittspridningen.

Så här kan du minimera risken att bli magsjuk utomlands

Ät mat som är tillagat på ett ordentligt sätt

Undvik rå mat
Undvik is om det kommer från dåligt kranvatten
Undvik mat som ser dålig ut
Undvik mat som luktar illa
Undvik buffémat vid ohygieniska restauranger
Undvikt kranvatten i länder som har dåligt kranvatten
Undvik öppnade vattenflaskor
Undvik mejeriprodukter som inte är pastöriserade

Tänk på att frukter, sallad och grönsaker kan ha sköljts från förorenat vatten om du befinner dig i ett land som har dåligt kranvatten.

Om du har en känslig mage, undvik då mat som serveras i gatukök.

Håll alltid magen i balans. Ät inte sådant du vet om att du inte klarar av. Bakterier trivs i värme och fukt. Och kom ihåg att det är viktigt att alltid tvätta händerna innan du ska äta eller ha hand om mat.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök