MÅNGFALDSCERTIFIERING

UTRIKESGRUPPENS MÅNGFALDSCERTIFIERING

Mångfaldscertifiering är en process som leder till större tillväxt. Detta certifikat ger dig möjlighet att utvärdera och förbättra medarbetarnas engagemang och förbättra organisationskulturen. Förtjäna ditt certifikat! Det skapar trygghet, ökar säkerheten och där totalupplevelsen och nöjet för arbetskamrater och kunder sätts i centrum.

LANDSÖVERSKRIDANDE MÅNGFALDSCERTIFIERING

Tjäna på att mångfaldscertifieras med Utrikesgruppen. Idag är det inte bara företag som försöker avläsa kundernas behovs. Nu är landsöverskridande konsumenter medvetna och väljer företag som har inkluderande värderingar. Många människor avläser företagen innan man handlar. Er satsning på mångfald, inkludering och jämställdhet betyder också att ni satsar på era produkter och tjänster.

En organisation är bara lika bra som sin kultur – och att bygga den kulturen är inte bara en roll för stunden, det är viktigt. Som dagens rubriker bevisar är en inkluderande arbetsmiljö inte bara trevligt att ha, den kan göra otroligt stor nytta för ett företag. Med Utrikesgruppen kan ni bygga en inkluderande arbetskultur.

Med hjälp av vår certifieringslista som ges ut på svenska och engelska kan du visa dina kunder att du följer riktlinjerna får mångfaldscertifiering tillsammans med inkludering och jämställdhet på din arbetsplats. På webbplatsen syns det direkt att du är en inkluderande aktör som bryr sig om mångfald och jämställdhet.

Inkludering handlar om att respektera andra människor och inte diskriminera dem för vilka de är. Genom att garantera detta är du inkluderande.

Mångfald handlar om att alla ska kunna vara tillsammans oavsett vilka de är. Genom att garantera detta är du en i mångfalden.

CERTIFIERINGSPROCESSEN

1. Utvärdering

Ansvarig för bolaget får besvara en webbenkät. Tillsammans med webbenkäten gör vi vår analys och utvärderar svaren där vi bedömer hur mångfalden ser ut på er arbetsplats. 

2. Certifiering

Certifiering ges efter analys av webbenkäten. Ladda ned märket ”Mångfaldscertifierad av Utrikesgruppen” Märket finns på svenska och engelska och är tillgänglig för nedladdning när din verksamhet blir certifierad. Märket kan användas i marknadsföringen för hela verksamheten.

3. Omcertifiering

Första mångfaldscertifiering gäller i ett år och du har möjligheten att förlänga certifiering. Du får då stå kvar i publicering och även använda märket i din marknadsföring.

SPECIELL MÅNGFALDSCERTIFIERING

Utrikesgruppens arbetar aktivt med både svenska och utländska aktörer. Engagerade i arbetet är bland annat utländska ambassader, researrangörer och svenskar som reser till andra länder. Det ger dig fördelar att få synas på andra viktiga marknader och kan ge dig extra vinster.

Fördelar med ett mångfaldsarbete innebär bland annat:

 • Fördelar mot konkurrenter
 • Trygg arbetsplats
 • Bredare kundgrupp
 • Nya marknader
 • Bättre relationer med kunder
 • Bättre kundservice
 • Öppenhet

Du blir mer attraktiv med en certifiering

 • Din arbetsplats blir gladare
 • Arbetsmiljön blir öppnare
 • Engagerade medarbetare
 • Nya kunder söker sig till er
 • Rekrytering fri från diskriminering
VILKA KAN FÅ EN CERTIFIERING?

Alla bolag och organisationer som arbetar landsöverskridande kan få en certifiering. Detta innebär att ni bör ha kunder och / eller medarbetare som befinner sig utanför Sveriges gränser eller rör sig utanför Sveriges gränser och som relaterar till verksamheten.

Kontakta Utrikesgruppen för mångfaldscertifiering på info@utrikesgruppen.se

Eller sök i specifika huvudkategorier