Måste barn ha pass inom EU

info@utrikesgruppen.se

Vilka regler gäller för barn som reser inom EU
Barn och minderåriga under 18 år som reser inom EU måste ha en giltig resehandling. Utan giltig resehandling kommer minderåriga nekas inresa till länderna. En giltig resehandling är pass eller nationellt id-kort. Resehandlingen giltighetstid behöver inte vara längre än när hemresan görs.

Om minderårig ska resa till ett land inom EU/EES/Schengen gäller det nationella id-kortet endast för resor inom unionen. Nationellt id-kort gäller inte för resor utanför EU/EES/Schengen. För att myndigheter ska utfärda ett nationellt id-kort krävs att båda föräldrarna ger sitt medgivande om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet.

Kom ihåg att om du reser med ditt barn till ett annat land mot den andra vårdnadshavarens vilja gör du dig skyldig till brottet egenmäktighet med barn. Det är ett väldigt allvarligt brott. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vårdnadshavarnas medgivande

Ett föräldramedgivande som visar att båda vårdnadshavarna givit sin tillåtelse till att barn får resa utomlands går att beställa här.

I den svenska föräldrabalken och i andra länders motsvarigheter innehåller bestämmelser om att föräldrar gemensamt ska fatta beslut om frågor som rör barnet. Det innebär att svensk lag ger båda föräldrarna rätt att bestämma, utan att den ena föräldern får sin vilja igenom om inte båda vårdnadshavarna inte är överens. Det kan handla om vilken skola barnet ska gå i, möjlighet att ansöka om pass och resor utomlands.

Om en av föräldrarna skulle vara frihetsberövad, exempelvis genom att befinna sig i anstalt eller häkte utgör detta inget hinder från att den föräldern ska ge sitt godkännande. Det betyder att oavsett om en förälder skulle befinna sig i frihetsberövande åtgärder eller för den delen i ett annat land ska båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande.

Måste barn ha pass inom Norden?

För resor inom Norden gäller passfrihet med undantag Svalbard. Det innebär att svenska medborgare inte behöver uppvisa pass. Det är viktigt att du har med dig giltig legitimation som kan styrka din identitet och att du är medborgare från något av de nordiska länderna. Är du nordisk medborgare kan du ha med dig ett körkort eller nationellt id-kort som är utfärdat i ett av de nordiska länderna. Det bevisar på att du faktiskt är medborgare i ett av länderna i Norden.

Måste barn ha pass till Spanien?

Barn som ska resa till och från Spanien måste ha en giltig resehandling. En giltig resehandling är ett pass eller nationellt id-kort. Resehandlingarna behöver inte ha en giltighet som är längre än tills hemresan görs. Det innebär att den så kallade sex månadersregeln som vissa länder har om giltighetstid inte krävs.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök