Utrikesgruppen

← Tjänster

Utrikesgruppen

Tjänster

Måste barn ha pass till Tyskland?

Vilka regler gäller för barn som ska resa till Tyskland?
Samtliga barn och minderåriga som är under 18 år och som reser till Tyskland måste ha en giltig resehandling. Om ett barn reser utan pass eller ett nationellt id-kort kommer resan att stoppas. En giltig resehandling är ett pass eller nationellt id-kort.

Om barn ska resa till Tyskland gäller pass eller det nationella id-kortet, vilket gäller för resor inom EU/EES/Schengen. För att svenska myndigheter ska kunna utfärda ett nationellt id-kort krävs att båda föräldrarna ger sitt medgivande om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet.

Ett pass eller nationellt id-kort krävs för varje minderårig. Legitimationen behöver inte ha en giltighetstid som sträcker sig längre än för hemkostresan. Det innebär att passet eller nationellt id-kort sista giltighetstid kan vara samma som hemresedatumet från Tyskland.

Vårdnadshavarnas medgivande

Egenmäktighet med barn är ett väldigt allvarligt brott. Brottet kan ge fängelse i högst ett år eller, om brottet anses vara grovt kan fängelse utdelas i lägst sex månader och högst fyra år.

Ett föräldramedgivande som visar att båda vårdnadshavarna givit sin tillåtelse till att barn får resa utomlands går att beställa här.

Det finns bestämmelser i föräldrabalken vilket inrymmer skyldigheter som vårdnadshavare måste förhålla sig till. Lagen betyder att föräldrar gemensamt ska besluta om barns privata angelägenheter. Detta när barn reser utomlands, ansöker om pass m.m. Båda föräldrarna måste vara överens.

Om en av föräldrarna skulle resa till ett land med barnet mot den andra vårdnadshavarens vilja gör förälderns sig skyldig till egenmäktighet med barn. Detta är ett brott både i Sverige och andra länder. Det är därför viktigt att du som ska resa med ditt barn kommer överens med den andra föräldern och har fått ett medgivande.

Vad är Schengenområdet

Det ingår 26 länder i Schengenområdet. Samtliga EU-länder med undantag från Irland, Bulgarien, Cypern, Rumänien och Kroatien ingår i samarbetet Schengen. Liechtenstein, Schweiz, Norge och Island är inte medlemmar i EU men har gått med i Schengenområdet.

Inom Schengen råder fri rörlighet. Det innebär att samtliga EU-medborgare har rätt att bosätta sig i andra EU-länder därtill rätt att alltid resa till och arbeta i länderna.

Pass till Tyskland Bordershop

Du som är vuxen och ska gränshandla i Tyskland måste fylla i en exportdeklaration och ta med dig ditt pass/körkort/id-handling eller annan giltig legitimation.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier