Medborgarskapsutredning – kolla om man har dubbelt medborgarskap

 
Hur vet man om man har dubbelt medborgarskap?

Även om du inte har ett fysiskt pass så kan du vara medborgare i ett land. Exempelvis om du föddes i ett annat land, om någon av dina föräldrar föddes i ett annat land eller vid andra lagar och regler som gäller i landet.

Olika principer gäller för olika länder och det går oftast att kontrollera om du är medborgare i ett annat land och således har dubbelt eller flerdubbla medborgarskap.

Pris för medborgarskapsutredning är 12 500 :-. 

Om landet kräver ytterligare bestyrkningar eller översättningar måste du bekosta detta själv. Vi meddelar alltid vad som krävs under utredningen.

Vad är medborgarskapsutredning?

En medborgarskapsutredning är ett sätt att ta reda på om en person är medborgare i ett annat land. Utrikesgruppen kontrollerar och utreder om en person på förfrågan är medborgare i ett annat land. 

Vad är dubbelt medborgarskap?

Multipelt / dubbelt medborgarskap (eller multipel / dubbelt medborgarskap), i andra fall flerdubbla medborgarskap är en rättslig status där en person samtidigt betraktas som en medborgare eller medborgare i mer än ett land enligt lagarna i dessa länder. Begreppsmässigt är medborgarskap inriktat på landets interna politiska liv och nationalitet är en fråga om internationella affärer. Det finns ingen internationell konvention som bestämmer en persons nationalitet eller medborgarskap. Detta definieras uteslutande av nationella lagar som kan variera och strida mot varandra. Flera medborgarskap uppstår eftersom olika länder använder olika, och inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande, kriterier för medborgarskap. I allmänhet kan människor ”ha” flera medborgarskap, men tekniskt sett gör varje nation ett påstående att en viss person anses vara sin medborgare.

Vad är flerdubbla medborgarskap?
Flerdubbla medborgarskap är en rättslig status där en person betraktas som en medborgare i fler än två länder.

Så vet du om du har dubbelt medborgarskap

Kolla om man har dubbelt medborgarskap. Utrikesgruppen hjälper dig att kontrollera om du har ett annat medborgarskap. Vi kontrollerar din förfrågan och undersöker om du har ett annat medborgarskap med myndigheter eller andra aktörer i landet. Du får svar av oss efter utredningen. Vi kontroller mot alla länder i hela världen, inklusive om du är medborgare i Sverige.

Så beställer du medborgarskapsutredning

Om du vill kontrollera ditt medborgarskap kan du kontakta Utrikesgruppen

1. Skriv till info@utrikesgruppen.se med uppgifter nedan

2. Att du vill begära en medborgarskapsutredning

3. Skriv ditt namn och dina personuppgifter

4. Vilket land vill du göra en medborgarskapsutredning i?

5. Vi återkommer sedan till dig med uppgifter som du måste komplettera med

Vi utför medborgarskapsutredningar i samtliga länder i hela världen.

Beställning är ej bindande.

Leverans av betalningsunderlag sker till beställarens e-post adress samt framkommer betalningsunderlag i formuläret när beställningen har skickats in.

Ångerrätten gäller i 14 dagar. Dock ej när medborgarskapsutredningen har påbörjats. Kunden meddelas när utredningen startar. För att nyttja ångerrätten mejla oss på info@utrikesgruppen.se

Samtliga tjänster som tillhandahålls av Svenska Utrikesgruppen AB och via webbplatsen representeras helt i privat regi. Svenska Utrikesgruppen AB agerar på privat basis med egna privata medel och särskilda ekonomiska och politiska intressen.

Välkommen till Svenska Utrikesgruppen AB, Org.nr 559210-2445, ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm.

Vi utreder

Har du ett till medborgarskap?

Fullmakt

Ibland kan vi behöva en fullmakt från dig som ger oss tillåtelse att kontrollera om du är medborgare i ett annat land.  I sådana fall meddelar vi dig detta.

Ytterligare dokument kan krävas, så som scannad passkopia, dokument från föräldrar eller annat som av myndigheter i landet efterfrågas. Vi meddelar dig alltid vad som behövs.

Om ytterligare bestyrkningar eller översättningar krävs måste du bekosta detta själv.

Pris medborgarskapsutredning

En medborgarskapsutredning kan ibland ta tid. En del går fort och andra har en utredningstid som förlängs beroende på vilka lagar och regler ett land har. Vissa länder har striktare offentlighetsprincip.

Pris medborgarskapsutredning (samtliga länder): 12 500 :-

Eller sök i specifika huvudkategorier