Medborgarskapsutredning – kolla om man har dubbelt medborgarskap

 
Hur vet man om man har dubbelt medborgarskap?

Även om du inte har ett fysiskt pass så kan du vara medborgare i ett land. Exempelvis om du föddes i ett annat land, om någon av dina föräldrar föddes i ett annat land eller vid andra lagar och regler som gäller i landet.

Olika principer gäller för olika länder och det går oftast att kontrollera om du är medborgare i ett annat land och således har dubbelt eller flerdubbla medborgarskap. 

Om landet kräver ytterligare bestyrkningar eller översättningar måste du bekosta detta själv. Myndigheter i landet meddelar vad som krävs.

Vad gör Utrikesgruppen?

När du begär en medborgarskapsutredning kommer Utrikesgruppen förbereda en myndighetskontakt från medborgarskapslandet. 

Utrikesgruppen begär uppgifter från myndigheten som svarar med vilka krav som gäller för just dig. Exempelvis krav på handlingar, information och dokument som du måste lämna in. Detta för att kontrollera om du har eller kan ansöka om ett till medborgarskap.

När Utrikesgruppen har tagit reda på vilka uppgifter och handlingar som krävs av dig är det sedan ditt ansvar att inkomma med handlingar till medborgarskapslandet. Detta för att fortsätta medborgarskapsutredningen.

Ytterligare dokument kan krävas, är scannad passkopia, dokument eller pass från föräldrar eller annat som av myndigheter i landet efterfrågas – detta till styrkande av att du har eller kan ansöka om ett annat medborgarskap.

Om ytterligare bestyrkningar eller översättningar krävs måste du bekosta detta själv. Oftast är det inga höga kostnader. Du får alltid reda på vad som krävs av dig efter första svaret. Sen bestämmer du själv om du vill gå vidare med din medborgarskapsutredning.

Efter första svaret från en myndighet i medborgarskapslandet är det bara du som kan fortsätta utredningen med hjälp av myndigheter i landet. Utrikesgruppen hjälper endast till med första inledande kontakten för att ta reda på vad som krävs av dig.

Kostnaden till Utrikesgruppen är 2 290 :-.

Så vet du om du har dubbelt medborgarskap

Kolla om man har dubbelt medborgarskap. Utrikesgruppen hjälper dig att ta reda på vad som krävs av dig för att kontrollera om du har ett annat medborgarskap eller kan ansöka om ett.

Vi kontrollerar din förfrågan och undersöker vad som efterfrågas för att kontrollera om du har ett annat medborgarskap med myndigheter eller andra aktörer i landet.

Vi kontroller mot alla länder i hela världen.

Vad är medborgarskapsutredning?

En medborgarskapsutredning är ett sätt att ta reda på om en person är medborgare i ett annat land.

Vad är dubbelt medborgarskap?

Multipelt / dubbelt medborgarskap (eller multipel / dubbelt medborgarskap), i andra fall flerdubbla medborgarskap är en rättslig status där en person samtidigt betraktas som en medborgare eller medborgare i mer än ett land enligt lagarna i dessa länder. Begreppsmässigt är medborgarskap inriktat på landets interna politiska liv och nationalitet är en fråga om internationella affärer. Det finns ingen internationell konvention som bestämmer en persons nationalitet eller medborgarskap. Detta definieras uteslutande av nationella lagar som kan variera och strida mot varandra. Flera medborgarskap uppstår eftersom olika länder använder olika, och inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande, kriterier för medborgarskap. I allmänhet kan människor ”ha” flera medborgarskap, men tekniskt sett gör varje nation ett påstående att en viss person anses vara sin medborgare.

Vad är flerdubbla medborgarskap?
Flerdubbla medborgarskap är en rättslig status där en person betraktas som en medborgare i fler än två länder.
Så beställer du medborgarskapsutredning

Om du vill kontrollera ditt medborgarskap kan du kontakta Utrikesgruppen

1. Skriv till info@utrikesgruppen.se med uppgifter nedan

2. Att du vill begära en medborgarskapsutredning

3. Skriv ditt namn och dina personuppgifter

4. Vilket land vill du göra en medborgarskapsutredning i?

Vi utför medborgarskapsutredningar i samtliga länder i hela världen.

 2 290 :-

Även om du, utöver det svenska medborgarskapet, har ett eller flera utländska medborgarskap registreras endast ditt svenska medborgarskap i folkbokföringen.

Om du har ett eller flera utländska medborgarskap, men inte svenskt medborgarskap, registreras samtliga utländska medborgarskap i folkbokföringsregistret.

Om du har förlorat ditt svenska medborgarskap, enligt 1950 års medborgarskapslag, för att du blev medborgare i ett annat land kan du nu anmäla till Migrationsverket om att återfå ditt svenska medborgarskap. Återfår du svenskt medborgarskap så kan även ditt barn få svenskt medborgarskap efter ansökan och om förutsättningarna i 10 § Medborgarskapslagen är uppfyllda.

Läs mer på Skatteverkets webbplats här.

Beställning är ej bindande.

Leverans av betalningsunderlag sker till beställarens e-post adress samt framkommer betalningsunderlag i formuläret när beställningen har skickats in.

Ångerrätten gäller i 14 dagar. Dock ej när medborgarskapsutredningen har påbörjats. Kunden meddelas när utredningen startar. För att nyttja ångerrätten mejla oss på info@utrikesgruppen.se

Samtliga tjänster som tillhandahålls av Svenska Utrikesgruppen AB och via webbplatsen representeras helt i privat regi. Svenska Utrikesgruppen AB agerar på privat basis med egna privata medel och särskilda ekonomiska och politiska intressen.

Välkommen till Svenska Utrikesgruppen AB, Org.nr 559210-2445, ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm.

Vi utreder

Har du ett till medborgarskap?

Fullmakt

Ibland kan vi behöva en fullmakt från dig som ger oss tillåtelse att kontrollera vilka krav som gäller för just dig.  I sådana fall meddelar vi dig detta.

Tid till svar

En medborgarskapsutredning kan ibland ta tid och är inget Utrikesgruppen kan påverka. Det beror dels på myndighetens flexibilitet och på att du inkommer med handlingar och dokument som myndigheter kommer att efterfråga. En del går fort och andra har en utredningstid som förlängs beroende på vilka lagar och regler ett land har. Vissa länder har striktare offentlighetsprincip.

Eller sök i specifika huvudkategorier