Medborgarskydd – viktigt för svenskar

I Sverige existerar inget riktigt stabilt medborgarskydd som ska kontrollera och utöva tillsyn över att medborgerliga och politiska rättigheter fungerar. Inom välfärdstjänsterna är skyddet i allmänhet svagt utvecklat. Konsekvenserna för människor i en stat med svagt medborgarskydd blir ökade risker för sämre service inom den offentliga sektorn, politiskt förtryck och maktmissbruk.

Det är viktigt att var och varenda medborgare har ett skydd mot staten och mot maktmissbruk. De delar av mänskliga och politiska rättigheter som ingår i ett medborgarskydd innefattar ett skydd mot felaktiga ingrepp från statens maktapparat och skydd mot maktmissbruk i hela den offentliga sektorn.

Bristande kvalitet i den offentliga sektorn är inte bara negativt för den enskilde, utan för hela samhället. När medborgare behandlas felaktigt av myndigheter och institutioner och inga påföljder finns som svar på felaktigt behandling kommer förfarandena att upprepas. Resultaten blir ett Sverige som blir mycket sämre att leva i.

Straffa myndighetsanställda när de begår fel

För att kunna höja kvalitén på den offentliga sektorn, minimera politiskt förtryck och eliminera maktmissbruk måste myndighetsanställda personligen ansvara för sina handlingar. För att det ska vara möjligt ska det finnas straff som utdelas till myndighetsanställda som har begått fel. Ett medborgarskydd innebär för myndighetspersonal ett så kallat medborgaransvar inom den offentliga sektorn. Det innebär bland annat att personen måste svara för sina handlingar. Vetskapen om att straff utdelas direkt kommer minimera korruption, missbruk och andra former av felbehandlingar.

Det är vetskapen om att straff kan komma att utdelas om man inte sköter sina arbetsuppgifter som kommer få myndighetsanställda att faktiskt sköta sina arbetsuppgifter. I dagens Sverige har vi ett stort problem med anställda inom den offentliga sektorn som befinner sig på fel arbetsplatser. Allt för länge har det anställts efter kvoteringar och inte efter kunskap. Ett medborgarskydd skulle i förlängningen sålla bort många som har fått en felaktigt anställning.

Flera olika rättigheter ska ingå i ett medborgarskydd

Exempel på ett medborgarskydd är:

 • Rätten att få felaktiga beslut meddelade av anställda inom offentlig sektor juridiskt prövad
 • Rätt till snabb vård
 • Rätt till omsorg efter eget behov
 • Rätt till liv
 • Rätt till frihet och säkerhet
 • Rätt till att motsätta sig felaktiga polisingripanden
 • Rätt till att motsätta sig felaktiga statliga ingripanden
 • Rätten att utdela straff till anställda inom offentlig sektor som missbrukar sin makt
 • Skydd för privat- och familjeliv
 • Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
 • Yttrandefrihet
Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier