Medgivande för pass och nationellt id-kort för barn och ungdomar (minderåriga)

Regler när minderåriga ska ansöka om pass eller id-kort

För att ett barn ska kunna ansöka om pass eller id-kort behöver du boka tid hos Polisen. I samband med passansökan ska du lämna in ett medgivande. Medgivandet är ett krav. Föräldramedgivandet ska du beställa separat för en resa som den minderåriga ske genomföra om barnet reser med en annan vuxen, en av sin föräldrar eller ensam. Detta är ett krav från länder och flygbolag.

Om du har gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under. Om medgivandet är ifylld i förväg behöver bara en av vårdnadshavarna följa med till Polisen.

Du behöver lämna medgivande när ditt barn är under 18 år.

Krav på föräldramedgivande när minderåriga ska resa

Länder och flygbolag har krav på föräldramedgivande som ska uppvisas till flygbolaget eller i landet ett barn reser till. Inresa i landet kan ifrågasättas och stoppas om föräldramedgivande saknas.

Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som reser med en förälder, ensamresande barn och om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar.

Så ansökan du om pass eller id-kort

1. Boka tid på en passexpedition

För att ansöka om pass och nationellt id-kort till minderårig ska du boka tid på en passexpedition. Du behöver boka en tid för varje barn.

2. Fyll i blankett för medgivande

Ladda ner medgivandet för Polisen här (PDF).

Du måste fylla i blanketten som visar att vårdnadshavare ger sitt medgivande till att en pass eller id-kort ansökan får ske. Om barnet har två vårdnadshavare ska alla samtliga vårdnadshavare skriva sin namnteckning på blanketten. Underskrifterna ska sedan vidimeras/bevittnas av någon utomstående. Utomstående är valfri person men inte någon av vårdnadshavarna eller barnet.

Du kan fylla i blanketten i samband med att du besöker passexpeditionen om du vill. I sådana fall måste båda vårdnadshavarna närvara vid och visa upp giltig id-handling.

Följande krav måste vara uppfyllda för att blanketten ska vara giltig:

 • Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under
 • Kryssa för rutan vilken handling ansökan avser
 • Vårdnadshavarnas namnteckning ska vidimeras/bevittnas av utomstående med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer
 • Den som vidimerar/bevittnar ska vara äldre än 15 år
 • Underskrifterna får inte vara äldre än en månad

Ansökan kan endast påbörjas när du har lämnat in blanketten för medgivande till passexpeditionen.

3. Vårdnadshavare eller intygsgivare följer med barnet till passexpeditionen

Du som är vårdnadshavare ska följa med barnet till passexpeditionen. Om barnet har två vårdnadshavare och blanketten är ifylld och vidimerad i förväg, då räcker det att en av vårdnadshavarna följer med.

Om du inte har möjlighet att följa med kan en godkänd intygsgivare följa med minderårig i stället. Den som följer med barnet ska legitimera sig med en giltig id-handling.

Barn som har egen legitimation och klarar av att komma själva behöver inte ha med sig annan person.

4. Polisen tar foto, fingeravtryck och barnet skriver sin namnteckning

Polisen tar ett foto av barnet på passexpeditionen. Du ska inte ta med ett eget foto av barnet. Två fingeravtryck lämnas vid ansökan. Är barnet under sex år eller är fysiskt hindrad ska inte fingeravtryck lämnas. De barn som är skrivkunniga skriver sin namnteckning.

5. Du väljer var passet eller id-kortet ska hämtas

Du kan välja uthämtningsställe för passet eller nationella id-kortet. Du kan endast hämta på en annan passexpedition. Meddela passhandläggaren var du önskar hämta pass eller id-kortet.

6. Avgiften betalas

Ansökningsavgiften betalas på plats vid passexpeditionen. Du kan betala med kort eller kontanter.

 • Pass kostar 400 kronor.
 • Nationellt id-kort kostar 400 kronor.

Behöver du mer information om hur du vidimerar en namnteckning vid ansökan om pass eller nationellt id-kort kan du besöka denna länk.

Informationen på denna sida kommer från Polisen. Har du frågor om medgivande för pass och nationellt id-kort ska du kontakta Polisen.

Utrikesgruppen lämnar endast viktigt information och svarar inte för Polisens handläggning.

Länk till Polisen.

Har du frågor ska du kontakta Polisen. Information om hur du kontakta Polisen hittar du här.

En vårdnadshavare får inte bevittna den andres vårdnadshavarens namnteckning. Bevittna och vidimera är samma sak.

Den som vidimerar ska vara annan person än vårdnadshavarna. Vem som helst över 18 år kan vidimera namnteckningen.

Så ansöker du
 1. Boka tid på en passexpedition
 2. Fyll i blankett för medgivande
 3. Vårdnadshavare eller intygsgivare följer med barnet till passexpeditionen
 4. Polisen tar foto, fingeravtryck och barnet skriver sin namnteckning
 5. Du väljer var passet eller id-kortet ska hämtas
 6. Avgiften betalas
Leveranstisd

Efter att din ansökan har blivit godkänd tar det cirka sex arbetsdagar för passet eller det nationella id-kortet att levereras till vald passexpedition. Vi kan inte garantera leveranstiden.

Sök