Medgivande resa med barn blankett Polisen

Information om krav på medgivande från föräldrar för resor med barn
Här finns information om krav på medgivande från vårdnadshavare när minderåriga ska resa utomlands. Länder och flygbolag har krav på föräldramedgivande som ska visas upp vid in- eller utresa till landets myndigheter samt flygbolag. Föräldramedgivandet beställer du av Utrikesgruppen.

BESTÄLL MEDGIVANDE FÖR RESA MED BARN BLANKETT HÄR.

Många länder har strikta regler när det gäller barns resor utomlands. Myndigheter i länder ägnar särskild uppmärksamhet när minderåriga reser med en av föräldrarna, annan person eller när minderåriga reser ensam. Många länder kontrollerar resor för minderåriga bland annat för att det är ett stort antal minderåriga som faller offer för komplicerade rättsliga tvister, bland annat i samband med bortförande av barn i vårdnadstvister.

Ett föräldramedgivande kan du beställa online på webbplats innan avresan ska ske. Du fyller i uppgifter om minderårig, vårdnadshavare och eventuell medföljande resenär. Du ska även ange datum för resan samt avreseort och destination. Vårdnadshavare måste också skriva under medgivandet. Medgivande resa med barn blankett utfärdas i det engelska språket så att det ska vara läsbart i hela världen. Svenska anges även som ett tilläggsspråk och visar på det sättet att handlingen kommer från Sverige.

Föräldramedgivande är ett tillstånd som vårdnadshavare ger och som styrker att barnet har rätt att resa så som det står angivet i föräldramedgivandet. Förutom att länder och flygbolag har krav på föräldramedgivandet är handlingen också ett bevis på att vårdnadshavarna gemensamt och i samförstånd har kommit överens enligt Föräldrabalken. Lagen om Föräldrabalken meddelar att vårdnadshavarna tillsammans ska bestämma om barnets personliga angelägenheter

Polisen utfärdar inte medgivande blankett – Medgivande resa med barn blankett Polisen

Tillhandahållandet och utfärdandet av föräldramedgivande ligger inte inom polisiära arbetsuppgifter. Det betyder att Polisen i Sverige inte utfärdar föräldramedgivandet. För att kunna få ett föräldramedgivande måste du erlägga en avgift till Utrikesgruppen. Vissa utländska ambassader, men inte många tillhandahåller denna service, oftast mot en konsulär avgift.

Barnens säkra resor

Dagens allt mer världsvana människor innebär att vi reser mer, bor och arbetar i nya länder. Våra resor skapar nya relationer över landsgränserna vilket medför att vi nu måste ta hänsyn till nya vanor. Den alltmer ökade rörligheten över landsgränserna har medfört och ger upphov till brott mot barn. Antalet minderåriga som olovligen förs bort, eller hålls kvar i andra länder ökar väldigt mycket enligt nya siffror.

Barns resor till andra länder betraktas enligt det nya livsstilen där människor reser och bor överallt i världen som extra sårbara. Det är en av orsakerna till att länder ägnar extra uppmärksamhet när minderåriga reser. Man känner till att föräldrarna av egen vilja men också av oaktsamhet för bort och håller kvar sina egna barn i andra länder.

Viktiga länkar

Föräldramedgivandet – en trygghet när barn ska resa utomlands

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier